Infographic dưới đây mô tả cho chúng ta thấy sự quan trọng của Digital Marketing đối với doanh nghiệp ngày nay và những kỹ thuật digital marketing mà các Marketer sử dụng hiệu quả.

xu hướng làm digital marketing 2016

Xu hướng Digital Marketing 2016, phương pháp Digital Marketing nào tốt nhất hiện nay?