LẬP KẾ HOẠCH CHI TIẾT CHO DỰ ÁN SEO

Trước khi xây dựng 1 bản kế hoạch SEO hoàn chỉnh 1 cách chi tiết, BẠN phải trả lời được các câu hỏi chính thì BẠN  mới có thể thoải mái chém mà không ngượng với bản kế hoạch mẫu ở dưới đây.

1. Xác định chiến lược SEO trước khi lập kế hoach SEO ?

Trước khi có một kế hoạch SEO mọi người phải hoạch định được chiến lược SEO của mọi người, để đưa ra được các hành động trọng kế hoạch SEO.

Để hoạch định được chiến lược SEO thì mọi người nên rõ ràng về các vấn đề dưới đây :

Mục tiêu: là những gì mà sếp hoặc mọi người muốn đạt được? Làm thế nào thực hiện, và những tiêu chuẩn cụ thể mà mọi người muốn đạt được?

Xác định khách hàng : mọi người muốn bán cho ai ? Họ muốn gì ? Họ sợ gì ? Hành vi mua hàng của họ như thế nào ?
Đối thủ cạnh tranh : xác định đối thủ chính của mọi người, đối thủ đã có những gì ? lý do họ lên top ? Cần làm gì để vượt qua những gì họ có.

Alexa thống kê

Để hoạch định vẽ lên được 1 chiến lược SEO thì mọi người cần :

Nghiên cứu từ khoá : phân loại các nhóm từ khoá, xác định lượt tìm kiếm hàng tháng, độ cạnh tranh, số click mà các nhóm có thể đạt được ( lý thuyết ) , số đơn sinh ra với những từ khoá đã lựa chọn ( lý thuyết )

Phân tích website : mọi người cần phải kiểm tra ngay lập tức tốc độ tải trang, https, bất kì vấn đề liên quan đến index và các hình phạt. Phân tích bố cục site đối thủ, tối ưu bố cục site mình.

Phân tích backlink : dùng các công cụ check backlink như ahref. Để list được nguồn link của đối thủ và chính mình.
Phân tích nội dung và tỉ lệ chuyển đổi : xây dựng được cây bài viết và bố cục bài viết, đo lường được tỉ lệ chuyển đổi trước đó.
Mục tiêu kinh doanh và đánh giá hiệu suất
Quy trình hành động cho nhân viên và KPI.