Mô hình 5R là một mô hình Content marketing khá chính xác và khi làm một chiến dịch Content marketing thì các bạn copywriter nên chú ý check audit các yếu tố của 5R sau đây trước khi tiến hành chiến dịch.

1. Requirements : Mục tiêu của chiến dịch, Khách hàng nào (Personal), Giọng văn nào, thủ pháp mà nội dung cần viết cho nó (Giải trí, hữu ích, thông tin, nhân văn, hay bán hàng).

2. Reach : Sức vươn của chiến dịch, độ lớn của lượng độc giả đó và khả năng đưa tới số lượng đó bao gồm các nguồn lực Owned media, Paid media và Earned media mà mình có thể có. Nếu cần thiết thì bạn nên định lượng hóa được số lượng traffic và tương tác cụ thể từ các nguồn lực này để đàm bảo chiến dịch hiệu quả. Việc định lượng này sẽ quy chiếu với chi phí sản xuất content để tính được luôn hiệu quả so với các chiến dịch khác, đặc biệt là so với các chiến dịch Paid media đắt đỏ.

Mô hình 5R là một mô hình Content marketing

3. Relevance : Mức độ phù hợp với khách hàng mục tiêu và mức độ quan trọng và thích thú đối với nhóm độc giả nào đó cảm thấy đó chính là họ. Ngoài ra sự phụ hợp còn phải liên quan đến cá tính thương hiệu.

4. Richness : Mức độ trị giá hay độc đáo mà có thể tạo ra được cho nội dung. – Mức độ từ nhỏ (Mối quan tâm vừa phải nhưng đúng lúc) hay Big content (tạo ra một nội dung xuất sắc và rất nhiều người đánh giá cao).

6. Revenue : Mức độ tác động đến sức bán hàng/ branding của chiến dịch nội dung đó : Với mục tiêu nào đi dù branding lâu dài thì cũng phải đoán được sức đẩy mua hàng ngắn hạn hay lâu dài của chiến dịch này là bao nhiêu để chúng ta có được một sức mạnh thực sự sau chiến dịch.

Để một chiến dịch Content marketing thực sự hiệu quả đo đếm được so với các chiến dịch quảng cáo truyền thông khác thì bắt buộc các bạn phải Audit chiến dịch theo 5 bước ở trên.