Như Seth Godin đã nói, Email marketing là một loại hình Permission marketing – tiếp thị khi được cho phép. Hộp thư đến là không gian cá nhân trực tuyến của khách hàng. Vì vậy, bất cứ thông tin gì khi đã vào đây, có được xem, mở hay xóa đều do khách hàng quyết định.

tăng doanh số với tiếp thị qua email marketing
Do đó, nếu bạn chủ đích thu hút sự chú ý của khách hàng, đừng bỏ bom họ với các thư điện tử cho tới khi họ đầu hàng và mua sản phẩm, thay vào đó, nên chú trọng tới không gian mang tính “cá nhân” của từng người.

tiếp thị với email marketing

Hãy chứng tỏ đây như một kênh tiếp thị tiềm năng bằng việc giữ email và dịch vụ của bạn đồng bộ với cá tính của từng khách hàng.

tiếp thị với email marketing hiệu quả

Email marketing là hình thức sử dụng email (thư điện tử) mang nội dung về thông tin/bán hàng/tiếp thị/giới thiệu sản phẩm đến khách hàng mà mình mong muốn. Mỗi email được gửi đến khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng hiện tại có thể coi là email marketing.

Email marketing hiệu quả nhất

Chi tiết hóa ưu đãi mà khách hàng nhận được, đồng thời tận dụng Email Marketing thông báo giao dịch để bán chéo.

tận dụng Email Marketing

Tối ưu hóa hiệu quả của CRM, xây dựng chiến dịch Email Marketing ngoài hộp thư đến.

tận dụng Email Marketing 1 cách hiệu quả nhất

Email Marketing kênh tiếp thị đem lại rất nhiều tiềm năng trong việc tiếp cận với khách hàng.