Những vấn đề gặp phải khi chưa có quy trình bán hàng chuẩn?

1. Salesman phát triển tự phát theo từng người, người giỏi vẫn giỏi, dốt vẫn dốt và tệ hại hơn là cả hai không rõ mình làm khác gì người khác mà thành như vậy!!
2. Công ty không đánh giá được các salesman dựa vào một thước đo chung. Đôi khi sales giỏi rơi vào địa bàn kém bị đánh giá thấp hơn nhiều so với sales kém rơi vào địa bàn màu mỡ!
3. Công ty không thể quản lý nhân viên làm gì như thế nào với từng khách hàng.
4. Vốn đã “sáng tạo”salesman có điều kiện đưa ra hàng vạn kiểu lý do để không phải làm hoặc lý giải cho việc làm sai hỏng.

quy trình bán hàng
5. Không tính được thời gian làm việc và số lượng công việc phù hợp cho một salesman.
6. Không thăm dò được thông tin của khách hàng do mỗi người tự tung tự tác một kiểu
7. Không rèn luyện được theo kỹ năng chuẩn của công ty (đấy là nếu công ty có kỹ năng chuẩn)
8. Khi muốn thay đổi định hướng, muốn salesman phải gia tăng nỗ lực, hay làm điều gì đó tốt hơn, chúng ta không biết phải hướng dẫn họ làm gì cụ thể.