icon-caphe Nếu ai không biết nguyên tắc này thì sẽ rất khó thành công trong kinh doanh ! Dùng phần mềm CRM của kẻ mà ai cũng biết là ai đó (GetFly, CRMViet…) để check xem trong 100 khách hàng của bạn.

icon-caphe Top 20 người có doanh số hay tần suất mua hàng nhiều nhất sẽ ưu tiên chăm sóc trước và chăm sóc đặc biệt nhất với chế độ thân mật nhất.
icon-caphe Top 20 người hay gây phiền toái cho bạn nhất nhưng doanh số lại không đáng kể thì giới thiệu họ sang đối thủ để đối thủ chăm sóc hộ mình – và đối thủ sẽ cám ơn mình, có khi còn trích % hoa hồng.

học cách chốt sale thành công

icon-caphe 60% khách hàng còn lại mình sẽ chăm sóc very nice nhưng ở mức tiêu chuẩn như quy định.

Nguyên tắc 20/60/20 này không phải của tôi và tôi rất ghét nó vì như vậy là phân biệt và đối xử khách hàng – đáng phải lên án và từ nay các bạn không nên theo nguyên tắc này nhé.

Người làm sales không nên chỉ là một nhân viên kinh doanh thuần túy vì họ cần có khả năng tư vấn cho khách hàng, họ phải biết cách nói như thế nào để tăng khả năng thuyết phục người nghe. Vì vậy, họ cần phải có kiến thức về kinh tế, văn hóa, xã hội và cả nghệ thuật nữa để có thể nói chuyện được với nhiều người với những sở thích, mối quan tâm khác nhau. Chính vì vậy, có thể nói rằng, nghề sales như một công việc đi kết bạn, đi chia sẻ những điều tốt nhất cho khách hàng của mình.