Quy trình marketing chiến lược RSTPMMIC

– R : Research : Lợi ích SP/ Insights/ Volume thị trường/ vấn đề của doanh nghiệp cần giải quyết
– S : Phân khúc khách hàng : Chi phí mà họ có thể chi ra cho vấn đề đó.
– T : Target Market : Thị trường mục tiêu , cơ hội, khu vực, thời điểm, Chia nhỏ tập khách hàng để tìm sản phẩm và thông điệp phù hơp.
– P : Định vị thương hiệu : Khách hàng biết đến chúng ta – tin tưởng hơn đối thủ ở điểm nào
– MM – Marketing Mix : 4Ps : Sản phẩm, định giá, Phân phối, quảng bá hay – 7Ps thêm : Con người, quy trình, Cơ sở vật chất.
– I : Thực thi chiến dịch, Media planning
– C : Đo lường và kiểm soát chiến dịch

Quy trình marketing chiến lược RSTPMMIC

Quy trình chiến lược Marketing là RSTPMMIC
R : Research (Nghiên cứu), S: Segmentation (Phân khúc), T: Target market (Thị trường mục tiêu) , P : Positioning (định vị thương hiệu) , MM : Marketing Mix (4Ps và 7Ps), I: Implementation (Thực thi) và C là Control (Kiểm soát).

Tóm lại là Khó nhớ Bỏ mịa
=================================
Hãy nhớ bằng mẹo sau : RSTPMMIC là Rồi (R) Sẽ(S) Tự(T) Phải(P) Mò Mẫm (MM) 1(I) Chút(C)
==================================
RSTPMMIC : Rồi Sẽ Tự Phải Mò Mẫm 1 Chút
===================================
BONUS :

Marketing là Linh hồn của Doanh Nghiệp
Bán Hàng là đáng bàn nhất trong Kinh Doanh
Thương hiệu là cách làm điệu của Nhãn hàng
Tài Chính là Chất Kết dính của cả ba thứ trên