Hướng dẫn sử dụng công cụ Ahrefs để phân tích đối thủ (phần kết)

1. Hướng dẫn sử dụng công cụ Ahrefs:

Anchor: Phân tích anchor text

Nội dung trong tab anchors là điều cực kỳ quan trong đối với SEOer. Nó thống kê số lượng backlink, số lượng domain liên kết tới website của bạn thông qua keyword mà bạn muốn SEO. Như trên hình từ khóa “thiết kế web theo yêu cầu” mình đẩy mạnh SEO từ này nên nó được đánh giá cao nhất với số lượng backlink nhiều nhất,số lượng domain liên kết tới website mình với từ này cũng nhiều nhất.

huong_dan_su_dung_cong_cu_ahreft_de_phan_tich_doi_thu_9

Phân tích anchor text

Linked Domain: Phân tích Outbound Link và Internal Link

huong_dan_su_dung_cong_cu_ahreft_de_phan_tich_doi_thu_10

Linked Domain: Phân tích Outbound Link và Internal Link

Raw Export: Xuất báo cáo theo backlink/ ref page, Anchors, Crawl pages, Referring domain.

huong_dan_su_dung_cong_cu_ahreft_de_phan_tich_doi_thu_11

Raw Export: Xuất báo cáo theo backlink/ ref page, Anchors, Crawl pages, Referring domain.

2. Hướng dẫn sử dụng công cụ Ahrefs: SEO Reports

Nếu như Site Explorer giúp bạn thấy được phần “Off-page” thì SEO Reports báo cáo các vấn đề “On-page” như HTTP Status Response Codes, Redirects, Page Title, Meta Description, Headings, Page Size, Encoding… Tất cả dữ liệu trên bạn đều có thể filter/sort để xem, và xuất ra CSV/Excel (UTF-16) để lưu vào máy, dành cho các phân tích “local” của bạn.

3. Hướng dẫn sử dụng công cụ Ahrefs: Backlinks Report

 3.1. Trong Backlinks Reports bạn sẽ thấy:
Overview
Backlinks
Pages
Subdomains
Countries
Anchors
TLDs
Domains
IPs
 3.2 Subnets (để kiểm tra Class C IPs)
Ngoài các hình minh họa, dữ liệu có thể sắp xếp (sort) và tải về máy (Excel, CSV) như Site Explorer, phần Backlinks Reports cho phép bạn xem và trích lọc (filter) liên kết theo Countries, TLDs, IPs, Subnets, URLs…

Ngoài ra, bạn thấy có chỉ số Ahrefs Rank (AR), một tiêu chí riêng của Ahrefs, đánh giá tầm quan trọng của một liên kết, tương tự Toolbar Pagerank của Google, Domain Authority hay Page Authority của (Moz) OpenSiteExplorer.

Một điểm mình đặc biệt thích là phần Anchor Text trong Backlinks Report. Mình xếp Ahrefs Rank từ thấp đến cao và phát hiện ra rất nhiều anchor text vớ vẩn được tạo ra (bởi ai đó, thường là spammer) và từ đó có cách xử lý thích hợp.