Nói cách khác, thuật toán là một bộ các quy tắc hay quy trình cụ thể nhằm giải quyết một vấn đề trong một số bước hữu hạn, hoặc nhằm cung cấp một kết quả từ một tập hợp của các dữ kiện đưa vào.
VCG ( Vickrey-Clarke-Groves auction) – một cơ chế đấu thầu từ các thập niên 60 – 70. Tên của cơ chế này có tên người chiến thắng giải Nobel năm 1996 là William Vickrey.
VCG là 1 phiên đấu giá kín mà bạn có thể đưa ra giá thầu mong muốn trả cho 1 CPC, CPM,CPA,… mà không biết được hiện tại đang có bao nhiêu nhà quảng cáo đang cùng tham gia phiên đấu giá đó cũng như giá thầu họ đang đặt cho phiên đầu giá đó là bao nhiêu.
Hiểu được thuật toán VCG sẽ giúp các bạn:
Cách nhắm mục tiêu quảng cáo (targeting)
  • Giải thích được tại sao mình đặt giá thầu là 1$/cpm mà thực tế mình không phải trả đến mức đó
  • Giải thích được tại sao quảng cáo của mình không được phân phối (không cắn tiền)
  • Hiểu được cơ chế đấu thầu và thắng thầu của Facebook khi tham gia quảng cáo
  • Đưa ra giá thầu hợp lý cho từng phiên đấu giá
Vậy cơ chế VCG hoạt động như thế nào?
Giả sử: có 4 nhà quảng cáo cũng hiển thị đến 1 tệp đối tượng mục tiêu (Cùng địa điểm, độ tuổi, giới tính, hành vi,sở thích,…..) – Hà Nội, tuổi: 25-30, nam, thích thể thao
Phiên đấu giá như sau:
  1. Nhà thầu 1 đấu giá: 2$
  2. Nhà thầu 2 đấu giá: 4$
  3. Nhà thầu 3 đấu giá: 6$
  4. Nhà thầu 4 đấu giá: 8$

Cách nhắm mục tiêu quảng cáo (targeting)

Giả sử chỉ có 2 nhà thầu thắng cuộc. Thì nhà thầu 3 và nhà thầu 4 là 2 nhà thầu trả giá cao nhất. Tuy vậy, mức giá mà họ thực trả cho Facebook có đúng như mức giá thầu mà họ đặt (ở đây là 6$ và 8$) hay không? Câu trả lời là: KHÔNG
Vậy 2 nhà thầu thắng cuộc sẽ phải trả bao nhiêu?
Công thức = A (Tổng giá thầu thắng cuộc khi không có nhà thầu thắng cuộc) – B (Tổng giá thầu của nhà thầu thắng cuộc còn lại trong cùng đợt đấu giá)

Áp dụng thử vào 2 nhà thầu thắng cuộc trên nhé:

Đối với nhà thầu 3:
A = Tổng giá thầu thắng cuộc khi không có nhà thầu thắng cuộc = Giá thầu của nhà thầu 2 + giá thầu của nhà thầu 4 = 4$+8$ = 12$
B = Giá thầu của nhà thầu thắng cuộc còn lại trong cùng đợt đấu giá = giá thầu của nhà thầu 4 = 8
Vậy giá thầu mà nhà thầu 3 phải trả = 12$ – 8$ = 4$
Đối với nhà thầu 4:
Tương tự như trên = 10$ – 6$ = 4$
Như vậy: Khi chọn mức giá thầu thật cao, không có nghĩa là bạn sẽ phải trả đúng mức đó. Facebook sẽ điều chỉnh để mức giá là hợp lý – điều sẽ khiến nhà quảng cáo mạnh dạn quảng cáo và khuyến khích họ tiếp tục ở lại với Facebook.
John Hegeman (Facebook’s chief economist) có giải thích như sau:
“Nếu bạn quảng cáo và có cơ hội xuất hiện, bạn sẽ lấy đi cơ hội đó từ người khác. Giá trị được xác định dựa trên giá trị từ những người khác. Nhà quảng cáo chỉ có thể giành được vị trí này khi quảng cáo của họ liên quan nhất, đó là quảng cáo tốt nhất để hiện ra cho người dùng tại thời điểm đó.”
Ngoài ra: 2 nhà thầu đặt giá thầu 2$ và 4$ không có cơ hội hiển thị?
Câu trả lời: Không hẳn như vậy
Cách nhắm mục tiêu quảng cáo
2 nhà thầu đặt mức giá thầu là: 2$ và 4$ vẫn có cơ hội hiển thị. Tuy nhiên mức độ hiện thị và việc cắn tiền sẽ rất chậm. Ngoài ra, các bạn cần hiểu. Facebook là quảng cáo hiển thị, và hệ thống Facebook xây ra giúp tạo lợi ích cho cộng đồng và người dùng. Nó sẽ ưu tiên hiển thị những nội dung có ích, được người dùng tương tác nhiều, điểm phù hợp cao. Điều này càng làm rõ việc Facebook muốn người dùng cũng như các nhà quảng cáo tập trung nhiều hơn vào “ CONTENT” điều hướng tâm lý người đọc và tạo ra lợi ích cho người đọc.
Note: Trong phần định giá chiến dịch: Facebook phân tích mức giá CPC ước tính để hiển thị quảng cáo facebook , từ đó bạn có thể dễ dàng tìm được mẫu quảng cáo nào có mức CPC thấp nhất, hoặc mức CPC trung bình của nó là bao nhiêu để đưa giá mức đấu hợp lý. Bạn thường xuyên thay đổi mẫu để tìm ra xem mẫu nào quảng cáo đạt hiệu quả cao nhất với chi phí thấp nhất, để sử dụng quảng cáo đó.– Xem xét khoảng bid: Mức bid được tính toán dựa trên các mức bid của tất cả các đối thủ nhắm tới cùng đối tượng khách hàng của bạn. Dựa vào đó bạn thử nghiệm từ mức giá cao đến mứa  giá thấp sau đó điều chỉnh lại trong quá trình chạy quảng cáo bằng facebook.