Bài viết chi tiết về Google index là gì
Google Index là gì ?
  Google Index là thuật ngữ dùng để chỉ quá trình Spider (Con bọ) tìm kiếm của bộ máy tìm kiếm Google tìm thấy dữ liệu từ 1 website sau đó lưu trữ lại, đánh giá và so sánh mức độ uy tín của dữ liệu đó.
Tùy thuộc vào nội dung của mỗi website có chất lượng, hay không có chất lượng sau khi được so sánh, đánh giá mà mỗi website có vị trí xếp hạng khác nhau. Tốc độ index của bộ máy tìm kiếm nhanh hay chậm phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó kể đến vài yếu tố như cấu trúc website, lưu lượng người truy cập vào website đó.

index google là gì
Index phụ thuộc vào cấu trúc website, lưu lượng truy cập thường xuyên vào website
Để kiểm tra xem website đã được index hay chưa, bạn chỉ cần truy cập vào Google sau đó gõ tên miền của mình từ đó sẽ biết được bao nhiêu trang trên website đã được index. Chỉ khi nào trang web của bạn được Google Index (xếp hạng) thì bạn mới có cơ hội được tìm thấy trên Google. Làm thế nào để được Google Index nhanh?

google index nhanh

Cách Google Index nhanh 1: Submit
Copy URL (địa chỉ)  trang web
    Truy cập Google.com/webmasters/tools/submit-url
    Nhập URL, Catcha và Submit

Cách Google Index nhanh 2: Ping sitemap

Đưa URL bài viết mới vào sitemap.xml
    Copy URL của file sitemap; Ví dụ:  http://dichvuseplentop.com/sitemap.xml
    Gõ địa chỉ sau trên trình duyệt: google.com.vn/ping?sitemap=[URL_SITEMAP]
    Ví du: google.com.vn/ping?sitemap=http:///dichvuseplentop.com/sitemap.xml

Google Index bài viết
Cách Google Index nhanh #3: Ping URL

  Tập hợp danh sách các URL cần thông báo với công cụ tìm kiếm.
    Truy cập vào Pingfarm.com
    Paste các URL vào, rồi bấm Ping.

Cách Google Index nhang: Link Building
Đặt liên kết từ trang web có nội dung thay đổi thường xuyên.
    Chia sẻ link lên mạng xã hội: Google+, Facebook, Twitter,..
    Đăng ký địa chỉ RSS của website lên tin.vn
    Tự động cập nhật bài viết lên Facebook Fanpage.