Contents

10 thắc mắc hay gặp và lý giải của Google về Điểm chất lượng AdWords hiện nay của Google.

1. Không phải tất cả các kết quả tìm kiếm đều có quảng cáo, ngay cả đối với các truy vấn mà nhà quảng cáo đang đặt giá thầu.

Nhất quán với triết lý của chúng tôi về việc hiển thị đúng quảng cáo cho đúng người vào đúng thời điểm, chúng tôi thà không hiển thị quảng cáo trên một trang còn hơn hiển thị quảng cáo chất lượng thấp. Đó là lý do tại sao mỗi quảng cáo cần phải đáp ứng được một ngưỡng Xếp hạng quảng cáo tối thiểu để được hiển thị. Bạn thường có thể thấy không có quảng cáo nào trên một trang, ngay cả khi nhà quảng cáo đang đặt giá thầu cho truy vấn tạo ra các kết quả đó. Bạn có thể tìm hiểu lý do tại sao quảng cáo của bạn có thể không hiển thị đối với một truy vấn nhất định bằng cách sử dụng chẩn đoán từ khóa.

2. Chỉ vì một từ khóa có tính cạnh tranh thấp không có nghĩa là từ khóa đó sẽ rẻ.

Hãy nhớ rằng cạnh tranh chỉ là một trong những biến số xác định CPC thực tế của bạn. Giá bạn trả cho một lần nhấp cũng được xác định theo chất lượng của quảng cáo. Nếu quảng cáo và trang đích của bạn có chất lượng thấp, bạn có thể nhận thấy rằng CPC thực tế gần CPC tối đa, mặc dù các cụm từ tìm kiếm đã kích hoạt quảng cáo của bạn có tính cạnh tranh thấp. Và trong một số trường hợp, quảng cáo có chất lượng thấp khó có thể hiển thị (ngay cả khi bạn tiếp tục nâng cao giá thầu của mình), vì các quảng cáo đó không vượt qua ngưỡng chất lượng của chúng tôi. Hãy nhớ rằng, khi quảng cáo của bạn hiển thị, bạn sẽ không bao giờ bị tính phí nhiều hơn CPC tối đa cho một lần nhấp, cho dù chất lượng của quảng cáo của bạn thấp tới mức nào.

google adwords tiết kiệm chi phí

3. Tiện ích mở rộng quảng cáo và các định dạng quảng cáo khác tác động đến Xếp hạng quảng cáo của bạn.

Để hiển thị nhiều thông tin có liên quan hơn cho người dùng, chúng tôi bao gồm tác động dự kiến từ các tiện ích và định dạng quảng cáo khác khi tính toán Xếp hạng quảng cáo của bạn, việc tính toán này cũng tính đến giá thầu của bạn và chất lượng của quảng cáo cũng như của trang đích.

Chúng tôi xem xét một vài yếu tố khi xác định xem có hiển thị tiện ích quảng cáo trên Google hay không, bao gồm cả vị trí quảng cáo trên trang kết quả tìm kiếm của Google (ví dụ: một số tiện ích chỉ hiển thị trong quảng cáo phía trên các kết quả tìm kiếm). Chúng tôi cũng yêu cầu Xếp hạng quảng cáo tối thiểu (chọn thang tỷ lệ trong tiện ích mở rộng) trước khi hiển thị tiện ích mở rộng. Lưu ý rằng việc tăng giá thầu của bạn cải thiện chất lượng quảng cáo hoặc có thể cải thiện cả Xếp hạng quảng cáo. Và việc cải thiện Xếp hạng quảng cáo sẽ làm tăng khả năng tiện ích quảng cáo hiển thị cùng với quảng cáo cũng như khả năng quảng cáo nhận được nhiều lần nhấp hơn.

4. Vị trí quảng cáo của bạn không ảnh hưởng đến chất lượng quảng cáo.

Tỷ lệ nhấp (CTR) dự kiến là một trong các thành phần chất lượng của Xếp hạng quảng cáo. Khi xác định CTR dự kiến, chúng tôi xem xét hiệu suất trước đây của quảng cáo của bạn, nhưng khi làm như vậy, chúng tôi loại trừ các tác động trong quá khứ của vị trí quảng cáo. Bạn có thể đã thấy rằng quảng cáo ở vị trí cao thường có CTR cao hơn quảng cáo ở vị trí thấp, vì người dùng dễ nhìn thấy quảng cáo ở vị trí cao. Do đó, để tính toán CTR dự kiến chính xác nhất, điều quan trọng là phải tính đến tầm ảnh hưởng của vị trí quảng cáo (cũng như các yếu tố khác ảnh hưởng đến khả năng hiển thị, chẳng hạn như tiện ích mở rộng và các định dạng quảng cáo khác) đối với CTR dự kiến và loại bỏ khỏi việc xác định CTR dự kiến.

5. Giá thầu của bạn tác động đến Xếp hạng quảng cáo, không tác động đến chất lượng của quảng cáo.

Chất lượng quảng cáo được tính dựa trên tỷ lệ nhấp dự kiến, mức độ liên quan của quảng cáo và trải nghiệm trang đích của bạn. Giá thầu của bạn không được xem xét khi xác định chất lượng của quảng cáo.

6. Chất lượng sẽ được xem xét kỹ lưỡng hơn khi xác định quảng cáo nào sẽ xuất hiện ở những vị trí hàng đầu.

Đối với các quảng cáo ở vị trí hàng đầu phía trên kết quả tìm kiếm của Google, chúng tôi sử dụng cùng một công thức Xếp hạng quảng cáo, dựa trên giá thầu, chất lượng quảng cáo và trang đích của bạn cũng như tác động dự kiến của tiện ích mở rộng và định dạng quảng cáo khác. Tuy nhiên, chỉ những quảng cáo vượt quá ngưỡng Xếp hạng quảng cáo nhất định mới đủ điều kiện xuất hiện ở những vị trí này. Chất lượng quảng cáo càng cao, thì ngưỡng CPC càng thấp. Điều này đảm bảo rằng chất lượng và mức độ liên quan đóng vai trò quan trọng hơn nữa trong việc xác định các quảng cáo sẽ hiển thị phía trên kết quả tìm kiếm.

7. Các thành phần chất lượng được sử dụng trong Xếp hạng quảng cáo không bị ảnh hưởng bởi chuyển đổi báo cáo của bạn.

Một số nhà quảng cáo sử dụng theo dõi chuyển đổi AdWords nhầm tưởng rằng họ phải đặt một sự kiện chuyển đổi dễ dàng ở các trang đích để tăng tỷ lệ chuyển đổi của mình một cách giả tạo. Trong thực tế, việc này sẽ không ảnh hưởng gì đến các thành phần chất lượng của Xếp hạng quảng cáo của bạn. Vui lòng sử dụng tính năng theo dõi chuyển đổi một cách hợp lý và đừng lo lắng về tác động của nó đối với chất lượng quảng cáo của bạn.

quảng cáo Google Adwords là gì

8. Chất lượng của quảng cáo không bị ảnh hưởng khi quảng cáo của bạn không hiển thị thường xuyên hoặc không hiển thị do tạm dừng hoặc đặt ngân sách.

Một vài ngày hoạt động không tốt sẽ không làm hỏng các thành phần chất lượng của Xếp hạng quảng cáo của bạn.

Khi quảng cáo của bạn bị tạm dừng hoặc không hiển thị do ngân sách hoặc giá thầu thấp, chất lượng của quảng cáo sẽ không bị ảnh hưởng.

Để tối ưu hóa tài khoản của bạn, chúng tôi khuyến khích bạn chạy các thử nghiệm được nhắm mục tiêu đối với giá thầu, quảng cáo và từ khóa của bạn. Các kiểm tra nhỏ này là cách hữu ích để đo lường tác động của những thay đổi trước khi áp dụng chúng cho phần còn lại của tài khoản của bạn. Bạn nên theo dõi cẩn thận hiệu suất của những thử nghiệm của mình. Nếu bạn nhận thấy rằng các thử nghiệm đó không hoạt động tốt sau vài ngày, bạn có thể sửa đổi thử nghiệm của mình hoặc xóa các thay đổi đó. Tác động ngắn hạn đối với chất lượng của quảng cáo sẽ tăng lên đều bởi hiệu suất trước đó và trong tương lai của từ khóa đó.

9. Việc cơ cấu lại tài khoản của bạn không ảnh hưởng đến các thành phần chất lượng của Xếp hạng quảng cáo của bạn.

Lịch sử từ khóa, văn bản quảng cáo và trang đích được lưu lại khi bạn cấu trúc lại tài khoản của mình. Điều này thường cũng đúng khi di chuyển từ khóa và văn bản quảng cáo giữa các tài khoản hoặc vào tài khoản mới (do trải nghiệm từ quan điểm của người dùng giống nhau). Thử nghiệm với cấu trúc tài khoản nâng cao.