GOOGLE luôn vì người tìm kiếm, mục tiêu của nó là đưa ra những kết quả tốt nhất – phù hợp với người dùng. Tất cả những thay đổi về thuật toán của GOOGLE cũng chỉ nhằm mục đích này.
Sau đây là 05 yếu tố quan trọng nhất trong SEO website.

1. Từ khóa (keyword)
– Xuất hiện trong website
– Có giá trị với người dùng

SEO từ khóa
2. Nội dung (content)
Không copy, cập nhật nội dung thường xuyên. Từ khóa thích hợp, nội dung hay, phù hợp với người dùng
3. Liên kết (Link)
Có nhiều liên kết trỏ về website
4. Traffic (truy cập)
Nhiều người truy cập uy tín càng cao
5. Tên miền (domain)
Uy tín ( Domain Authority) và có chứa từ khóa cần seo