Khi xây dựng liên kết – Link Building các SEO-er phải xây dựng làm sao để tránh cũng như được đánh giá cao của các thuật toán Google và đặc biết nhất là thuật toán Google Penguin ra đời ngày 24/4/2012 nhằm đánh vào những thủ thuật cạnh tranh không lành mạnh làm ảnh hưởng đến quá trình tìm kiếm của Google, đặt lợi ích của người dùng lên hàng đầu.

Tất cả website khi dính thuật toán này đều có khả năng bị tụt hạng tìm kiếm và cũng có thể biến mất vĩnh viễn. Thật là nỗi khiếp sợ cho những Seo-er spam, chuyên đi spam link ở các diễn đàn.

penguin-google-thuat-toan

Google penguin

Dưới đây là những biện pháp phòng tránh Google penguin khi thực hiện làm SEO:

– Đa dạng hóa anchortext
– Sử dụng thêm full url
– Không spam link trên diễn đàn (nếu lấy link thì phải chọn trang có page rank cao, tự làm bằng tay không dùng phần mềm và đảo nội dung khác nhau)
– Nên sử dụng link từ social, bookmarking, web 2.0
– Ưu tiên link cùng ngành nghề
– Loại bớt liên kết chất lượng thấp

Chúc các thành công trong việc xây dựng liên kết – Link Building tránh được thuật toán và khắc phục được những hậu quả khi website của bạn dính thuật toán Google Penguin. Qua đó giúp website luôn đạt thứ hạng từ khóa cao nhất.