Nếu bạn có thể sử dụng Facebook với tư cách là một người thì bạn có thể sử dụng Facebook với tư cách là một doanh nghiệp. Điều đó thật đơn giản. Gần như là vậy. Những mẹo này sẽ giúp bạn tạo quảng cáo thân thiện trong nguồn cấp tin Facebook, đồng thời giúp mang lại kết quả kinh doanh.

1. Biết mục tiêu kinh doanh của bạn

Tăng lưu lượng khách đến.
Bán sản phẩm.
Nâng cao nhận thức về thương hiệu.

Bắt đầu bằng cách xác định mục đích của quảng cáo. Bạn đang cố quảng cáo một sản phẩm nhất định phải không? Tăng lưu lượng khách đến cửa hàng của bạn? Khuyến khích lượt xem trang web? Tăng mức tin tưởng? Xác định mục đích quảng cáo sẽ giúp bạn tạo bài viết đem lại kết quả mong muốn.

2. Tìm hiểu đối tượng
Ví dụ
Nhắm mục tiêu đến người trẻ tuổi.
Nhắm mục tiêu đối tượng già hơn

Quyết định đối tượng mục tiêu trước khi thiết kế quảng cáo. Điều này có thể ảnh hưởng đến hình ảnh và cách bạn viết nội dung. Họ bao nhiêu tuổi? 18-25? 25-54? Họ sống ở đâu? Bất kỳ đâu? Ở Boise, Idaho? Họ quan tâm đến loại nội dung gì? Hoạt động gia đình? Thể thao ở trường đại học?

3. Chọn một chủ đề
Ví dụ
Có nhân viên kể toàn bộ câu chuyện
Có món mới để thu hút khách hàng quay lại.
Có cocktail để thu hút đám đông trẻ tuổi.

Có nhân viên để kể chuyện.
Khi quyết định chủ đề quảng cáo, hãy suy nghĩ về đối tượng của bạn và điều gì sẽ hấp dẫn họ hoặc cung cấp cho họ một số thông tin quý báu. Bạn có nhân viên để tạo dựng lòng tin không? Mặt hàng mới để thu hút khách hàng cao tuổi quay lại? Biết đối tượng hoặc chủ đề của quảng cáo sẽ giúp xác định được mọi thứ khác.