Từ khóa dài cạnh tranh ít, chỉ số hiệu quả cao, dễ lên Google. Việc xác định bạn sẽ Seo từ khóa nào giống như bạn chọn ngã tư, và làm sao để biết từ khóa đó cạnh tranh cao không ? Ngã tư đó nhiều người dòm ngó không ?

Số đối thủ cạnh tranh từ khóa trực tiếp

Bạn hãy xem ảnh sau đây:

độ canh tranh từ khóa

Nếu bạn search cụm từ “Canh tranh tu khoa”, sẽ có khoảng 5.760.000 kết quả. Tuy nhiên đây không phải “đối thủ cạnh tranh” nếu bạn muốn Seo cụm tử này. Vì cú pháp Canh Tranh Tu Khoa là cú pháp mở rộng, kết quả trả lại cho cả các cụm từ “canh tranh cua tu khoa”, “tu khoa canh tranh” …

Ngay cả khi bạn search có ngoặc kép thì kết quả trả lại bao gồm các trang web có cụm từ khóa trong description mà không cần có trong title. Như vậy vẫn không phải là đối thủ cạnh tranh từ khóa với bạn. Hay nói cách khác những website đó … “muỗi”, nếu bạn “cố tình” Seo cụm từ “canh tranh tu khoa”.

Đối thủ cạnh tranh trực tiếp: có từ khóa trong cả title và description ( quan trọng trong Seo ).

Cú pháp tìm kiếm đối thủ cạnh tranh từ khóa: Allintitle:”cum tu khoa ban muon seo”

mức cạnh tranh từ khóa

Như vậy cụm từ khóa “Canh tranh tu khoa” có mức cạnh tranh rất thấp. Vì vậy bạn search cụm từ “Canh tranh tu khoa”, “Muc canh tranh tu khoa” hay “Xac dinh muc canh tranh tu khoa”.

Chú ý: phương pháp này xác định đối thủ cạnh tranh trực tiếp khi bạn làm Seo, nếu bạn không làm Seo thì bất kỳ đối thủ nào khi search cụm từ “canh tranh tu khoa” ( không search có dấu ngoặc kép” cũng sẽ là đối thủ của bạn.

Đối thủ cạnh tranh mạnh nhất

Thông thường người ta nói nếu dùng “allintitle” cho kết quả dưới 1000 thì từ khóa có mức cạnh tranh thấp. Tuy nhiên điều này không chính xác. Trong 10000 đối thủ đó, nếu 9000 không làm Seo và từ lên thì là thấp, nhưng có những lĩnh vực mà vài trăm trong số 10000 website cạnh tranh đó làm Seo, thì bạn gặp vấn đề rồi.

Ví dụ: đối thủ cạnh tranh trực tiếp với cụm từ  “kien thuc seo” khoảng trên 7000, nhưng 5 trang đầu tiên của kết quả tìm kiếm toàn cao thủ Seo ( hix ). Vậy bạn sẽ khó leo lên!

Xác định đối thủ cạnh tranh mạnh nhất là bạn xem cụ thể các trang web trong 3 trang đầu Google khi tìm kiếm. Nếu bạn là cao thủ thì chỉ cần xem 5-10 đối thủ đầu tiên. Thực tình nếu bạn thấy 10 website đầu tiên đều được làm Seo cẩn thận thì nên xem xét lại.

Lưu ý vàng: Cần ghi nhớ “Số lần tìm kiếm cục bộ hàng tháng” sẽ rất quan trọng trong chiến lược tìm từ khóa để Seo.