Trong ngành hàng tiêu dùng nói chung, “thọ số” của một salesman vào khoảng 10 tháng, nếu tính trung bình những người chỉ vào 2 ngày rồi nghỉ tới những người kiên trì làm tới hàng chục năm.

Nếu “thọ số” của salesman trong tổ chức dưới 10 tháng, phải xem lại vì khả năng cao là công việc quá nhiều áp lực hoặc nhân viên cảm thấy không được hỗ trợ nên nản.

Nếu chỉ số đó hơn 10 tháng quá nhiều cũng đừng quá mừng, vì như vậy là đã tới lúc phải thay đổi, thậm chí là đuổi bớt một số vị trí không còn nhiệt tình với công việc. Biểu hiện chung của các công ty thuộc loại này là họ đang đối mặt vấn đề doanh số suy giảm và thị trường đang thu hẹp mà quản lý không hề hay biết nguyên nhân!

CHỈ SỐ HR turnover - thọ số của salesman

Đầu tiên có lẽ ta nên thống nhất cách hiểu và công thức tính: Tỷ lệ thôi việc, đơn giản thì được hiểu là tốc độ thay đổi nhân viên của đơn vị hay công ty. Tốc độ này được đo hàng tháng và đo hàng năm.

Công thức tính của nó đơn giản:
Turnover = Tổng Số thôi việc ( chỉ tính nhân viên chính thức )/Nhân sự TB ( chỉ tính nhân viên chính thức )

Tóm lại, sau khi biết “tuổi thọ trung bình” của saleman trong toàn ngành là X, chúng ta nên điều chỉnh làm sao để ở doanh nghiệp của mình, tuổi thọ đó chỉ dao động khoảng +/- 10% là ổn, hơn hay kém đều không hay!