NHÌN NHẬN KHÁCH HÀNG – kỹ năng tối quan trọng trong bán hàng thời buổi cạnh tranh khốc liệt hiện nay
1. Để bán hàng thành công thì người bán hàng phải hiểu được khách hàng của mình.
2. Cái đích của bán hàng không phải là bán được món hàng mà chính là thuyết phục khách hàng mua theo ý của người bán hàng.
3. Trong hoạt động kinh doanh, dù anh/ chị ở vị trí nào Giám đốc/ Quản lý hay nhân viên, kỹ năng bán hàng là cái cần được đào tạo và rèn luyện trước tiên.
4. Trong các bước tiếp xúc, nhận diện được tính cách khách hàng thuộc loại nào sẽ quyết định thành bại của cả cuộc bán hàng.

Một người bán hàng chuyên nghiệp thật sự cần biết cái họ cần phải làm trong tương lai, tìm cách thức tốt nhất để thực hiện những công việc đó. Họ phải biết tính toán cái họ đang làm, đánh giá khả năng thực hiện của mình để tìm hướng giải quyết công việc hiệu quả nhất. Người bán hàng chuyên nghiệp cần tự hỏi mình: “Ta đang làm gì? Có hướng tới mục tiêu không?”.

5-ky-nang-ban-hang-quan-trong

Để trở thành một nhân viên bán hàng chuyên nghiệp, chúng ta cần phải rèn luyện nhiều kỹ năng mềm cần thiết như kỹ năng giao tiếp, cách nhìn nhận nghề bán hàng cho đến chiến lược bán hàng riêng cho từng đối tượng. Khách hàng ngày nay rất thông minh, họ không đơn giản là đi mua hàng mà còn quan tâm đến thái độ, cách ứng xử của nhân viên, sau đó mới quyết định có mua hàng hay không. Chính những kỹ năng trên sẽ giúp chúng ta bán hàng hiệu quả, đạt được nhu cầu vật chất lẫn tinh thần.