Thời gian người dùng tốn kém thời gian để tìm thấy thứ họ muốn là thước đo về chất lượng của việc điều hướng trên website.

Để khách hàng ko bỏ đi vô ích, bạn cần có nhiều liê kết đến những trang quan trọng để giúp cho khách hàng dễ tìm thấy, đồng thời giúp thứ hạng của những trang đó được cao hơn.

điều hướng trong website

Để người dùng và robots có thể di chuyển từ trang này qua trang khác một cách dễ dàng, các e có thể sử dụng theo những cách sau đây:

1. MENU NGANG: đặt ở đỉnh website hoặc menu dọc đặt theo thanh ở bên. Đây là nơi bạn đặt liên kết đến những trang quan trọng và các chuyên mục lớn.

2. TAG cũng là 1 cách để sắp xếp bài viết. Mỗi tag chính là 1 từ khoá. Khi đăng bài, bạn có thể gắn vào bài viết 1 vài tag.

điều hướng tốt cho website

CHUYÊN MỤC và TAG khác nhau điều gì>

– Chuyên mục: oto, xe máy, tàu thuỷ,… để nhóm bài viết cùng chủ đề lớn.
– Tag: động cơ xăng, động cơ dầu, xe 2 thì, 4 thì…, khi ai đó bấm vào TAG ” xe 2 thì” sẽ ra trang web chứa các bài viết đucợ gắn TAG này.

3. Breadcrumb: là dạng điều hướng giúp người dùng định vị được vị trí của trang hiện thời trong cấu trúc WEBsite.

Ví dụ: TRANG CHỦ –> Học SEO –> Breadcrumb là gì?

4. Liên kết ở chân website:
Mặt dù có giá trị thấp hơn so với các liên kết trên, nhưng vô cùng quan trọng. Nó giúp ROBOTS biết được trang nào là quan trọng và di chuyển đến trang đó dễ dàng.

liên kết nội bộ trong website

5. BANNER QUẢNG CÁO.

Bằng cách nào đó các e tạo ra các đường dẫn giúp người dùng và robots có thể di chuyển đến các trang web 1 cách dễ dàng. ĐƯỜNG ĐI CÀNG NGẮN THÌ SEO CÀNG NHANH.