Chuyển huớng 301 như thế nào? Thông thuờng khi bỏ website cũ và thiết kế website mới chủ website thuờng có những câu hỏi như: Tôi muốn chuyển huớng từ website cũ sang website mới, làm sao để duy trì thứ hạng từ trang cũ sang trang mới, tôi muốn chuyển huớng từ domain không có www sang có www.

Ví dụ: bạn có một trang web tĩnh html và bây giờ bạn mới thiết kế lại website chuyên nghiệp hơn trên nền tảng wordpress và bạn muốn visistors khi truy cập vào trang web cũ sẽ đuợc chuyển huớng sang trang web mới —–>> Để làm đuợc những điều này chúng ta sẽ sủ dụng kĩ thuật 301 redirect hay là chuyển huớng 301.

Vậy chuyển hướng 301 là gì?

Chuyển huớng 301 là những lệnh mà bạn nhập vào trong file .htaccess của website. File này nằm trong thư mục root trên server và đuợc truy cập truớc khi website đuợc tải về. Có nghĩa là những lệnh nằm trong file .htacess sẽ đuợc thực thi truớc khi website của bạn xuất hiện khi nguời dùng truy cập nó. Bạn có thể chỉnh sửa bằng notepad.

chuyen-huong-301-ten-mien

Chuyển huớng 301 giúp bạn giữ vững thứ hạng

Khi search engine index những trang trong website của bạn, nó sẽ lưu trữ các trang web đó trong bộ nhớ cache ( những dữ liệu đuợc lặp đi lặp lại). Khi bạn thay đổi URL của một web page hoặc website thì dữ liệu cũ vẫn còn lưu cache, và nguời dùng vẫn xem thấy nội dung trên website cũ. Để ngăn chặn điều này xảy ra bạn cần chuyển hướng những trang web cũ tới những trang trên website mới. Điều này đuợc thực hiện thông qua chuyển huớng 301 hay còn gọi là chuyển huớng vĩnh viễn.

Thiết lập 301 redirect như thế nào?

  • Tạo 1 file .htaccess trong text editor và save nó dạng .htacess.txt ( Nếu trên server chưa có)
  • Thêm code 301 vào file .htaccess và lưu nó lại
  • Upload file .htaccess lên thư mục root của server lưu trữ website
  • Kiểm tra 301 đã làm việc chưa bằng cách gõ URL cũ vào trình duyệt.

Nếu thành công nó sẽ tự động chuyển huớng sang website mới

chuyen-huong-301-ten-mien-1

chuyển hướng 301 Redirect

Những thao tác chuyển huớng 301 thuờng gặp

1. Chuyển huớng một trang sang trang mới:
Mã:

Redirect 301 /trang-cu.html http://www.example.com/newpage.html

Thay thế trang-cu.html với url của một trang cũ và thay newpage.html bằng một trang mới bạn muốn chuyển huớng tới. Đây là cú pháp chính xác và bạn phải gõ đúng như vậy. Cách làm này vẫn đúng khi bạn thực hiện trên những trang không có đuôi mở rộng là html, giống như những trang của các CMS như Joomla, WordPress:
Sử dụng đoạn code trên không có phần mở rộng:

Mã:
Redirect 301 /trang-cu http://www.example.com/newpage

Chú ý rằng không có dấu “/” ở cuối tên trang.

2. Chuyển huớng 1 folder cũ tới 1 folder mới.
Mã:

Redirect 301 /folder/ http://www.example.com/folder/

3. Chuyển huớng 301 từ trang không có www sang thành có www.

Mã:
Options +FollowSymlinks
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^mysite.com
RewriteRule (.*) http://www.mysite.com/$1 [R=301,L]

Thay thế mysite bằng domain website của bạn. Kiểm tra trên trình duyệt bằng cách gõ mysite.com,http://mysite.com nếu nó chuyển huớng thành có www là đã thành công. Với lệnh trên bạn đã loại trừ khả năng search engine xem website của bạn có 2 phiên bản url khác nhau.

4. Chuyển huớng vĩnh viễn một domain cũ tới một domain mới

Đôi khi một website cần chuyển sang một domain mới vì bất kì lý do gì. Chỉ cần copy code bên duới vào file .htacess và tuyệt đối không sửa đổi gì thêm.
Mã:

Options +FollowSymLinks
RewriteEngine on
RewriteRule (.*) http://www.newdomain.com/$1 [R=301,L]

Thay thế newdomain.com bằng url domain mới của bạn.

Có 2 điều quan trọng cần chú ý:

Thứ nhất: Cách làm này có thể xem là hơi luời biếng khi di chuyển một website. Bạn không chuyển huớng từng folders hoặc pages riêng lẻ sang bản sao của nó trên website mới mà thay vì đó bạn chuyển huớng mọi thứ tớitrang chủ của website mới. Nếu bạn cần giữ lại vị trí của những folder hoặc pages, lựa chọn tốt nhất là viết một lệnh chuyển huớng 301 cho mỗi folder hoặc page.

Thứ 2: khi bạn chuyển huớng 301 domain cũ sang domain mới, cần phải biết rằng bạn vẫn phải bỏ tiền duy trì sever và renew domain hàng năm.thực hiện 301 để thay đổi tất cả backlink đến domain cũ và xem xét loại bỏ domain cũ ( trừ khi nó là domain tốt và có nhiều traffic).
file-htaccess

file-htaccess-chuyen-huong-301-ten-mien

Minh họa file .htaccess​

Ở trên bạn có thể thấy 2 dòng chuẩn lúc bắt đầu thực hiện các lệnh 301. Hãy đảm bảo file htacces của bạn trông giống như thế. Với file .htaccess của wordpress bạn chỉ cần vào cuối file enter 2 lần và nhập 2 dòng trên truớc khi thêm các câu lệnh 301 redirect.

Kỹ thuật tối ưu tiêu đề, khi tối ưu tiêu đề nó sẽ liên quan trực tiếp tới URL vậy có nên điều chỉnh URL không? Điều này chắc chắn bạn sẽ phải làm bởi theo hướng dẫn Guide Line của Google đã nói tiêu đề phải sát với URL vì vậy nếu tiêu đề một đằng URL một nẻo thì bạn sẽ không thể làm SEO tốt nhất. Tuy nhiên nếu phần keyword vẫn nằm trong URL thì không cần chỉnh sửa URL bạn nhé. Nếu bạn chỉnh sửa URL hãy thực hiện điều hướng 301 từ URL cũ đến URL mới điều này sẽ không ảnh hưởng tới thứ hạng của bạn. Mặc định CMS của WordPress đã hỗ trợ rất tốt việc này bạn không cần bận tâm nữa. Tuy nhiên với những website code tay bạn cần thêm 1 lệnh vào file .htacess cùng cấp vơi file index.php như sau:
redirect 301 /duong-dan-cu/ /duong-dan-moi/
Bạn chú ý nhé: Sau khi đổi URL hãy nhớ Submit lên Google và các Search Engine để nó Index lại bài viết bằng phần mềm Ping Sitemap