Việc chuyển hướng có 2 loại kiểu chuyển hướng Redirect kiểu 301 (Moved permanently) và Redirect 302 (Moved temporarily):

+ Redirect kiểu 301 (Moved permanently): hay còn gọi là redirection 301 thường được hiểu như việc di rời vĩnh viễn (moved permanently). Nó trả về mã lỗi 301 trong phần header nhằm thông báo cho máy tìm kiếm hay trình duyệt, máy chủ rằng trang web hiện tại đã được chuyển rời tới địa chỉ mới.

+ Redirect 302 (Moved temporarily) hay còn gọi là redirection 302, chuyển hướng tạm thời, gần giống với Redirection 301, di chuyển vĩnh viễn. Redirect 302 thông báo trang đã được chuyển nhưng khách vẫn phải tiếp tục sử dụng đường dẫn URL cũ. Bạn có thể sử dụng Redirect 302 khi muốn chuyển đổi host, bảo trì kỹ thuật, hay tiến hành sủa đổi lớn trên Website nhưng vẫn muốn khách truy cập được nội dung Website, một cách thuận tiện nhất là bạn có thể đặt toàn bộ nội dung trên một tên miền thuộc máy chủ khác, và dùng chuyển hướng 302 để điều hướng khách hàng tới trang mới này, trong khi thông báo cho máy tìm kiếm biết rằng thay đổi đó chỉ là tạm thời trong khoảng thời gian bạn tiến hành bảo trì Website chính.

301-302-redirect

Redirect 301, 302

Redirection 302 vì thế rất tiện dụng trong trường hợp này và các bọ tìm kiếm của Google hiểu rõ ý nghĩa của Redirect 302. Tôi khuyến cáo bạn nên dùng redirect 302 trong trường hợp chuyển đổi tạm thời thay vì chuyển đổi vĩnh viễn Redirection 301.

Dưới đây là cách redirect 301 từ www về non-www:

Mình thấy nhiều bạn vẫn nói redirect 301 này là không cần thiết. Quan niệm như vậy là rất khờ khạo. Goolge Bots coi non-www và www là 2 website khác nhau.