Khác với hình thức SEO từ khóa đơn thuần thay vì lựa chọn một vài từ khóa nhất định, có độ cạnh tranh cao trên công cụ tìm kiếm, thì việc  và mục đích của làm SEO Tổng Thể sẽ bao gồm hàng trăm đến hàng nghìn từ khóa rải rộng ra tất cả các trang sản phẩm, nhóm sản phẩm…Hình thức SEO tổng thể có rất nhiều những ưa điểm nổi bật vì vậy khi làm SEO bạn nên ghi nhớ những điểm sau:

Những công việc chính cần triển khai và nắm bắt
I. Phân tích
    1.1. Tổng quan
         Khách hàng
         Đối thủ
         Lĩnh vực
    1. 2. Research keywords
        Lập danh sách từ khóa
        Lập định hướng content
    1.3. Website
        Content
        Onpage
        Offpage
        Nguồn lực
        Tài chính
        Nhân sự
       Tài nguyên hệ thống

SEO tổng thể website

SEO tổng thể website

Sau khi phân tích và có đủ thông số thì kế hoạch SEO đã sơ bộ hoàn thành, mất thêm chút thời gian để kế hoạch SEO trở nên hoàn chỉnh hơn
1. SEO Onpage
Onpage Checklist
Onpage Code
Onpage Content
2. Content
Xây dựng content
Viết – đăng bài
Kiểm tra – Theo dõi
3. SEO Offpage
Xây dựng backlink
Tương tác người dùng
Kiểm tra – theo dõi
4. Seeding
Seeding trong hệ thống
Seeding ngoài hệ thống
5. Hệ thống Report
Ranking
Traffic
Onpage
Content
Offpage
Seeding
Nhân sự
Chi phí
Lợi nhuận
Mỗi công việc đều có một cột mốc thời gian xác định rõ ràng ( hay còn gọi là deadline), thời gian bắt đầu và trong thời gian bao lâu phải hoàn thành các hạng mục mà bạn đã phân chia.