Thương hiệu là một tập hợp những cảm nhận của khách hàng về một công ty, một sản phẩm hay dịch vu với đầy đủ các khía cạnh: mô tả nhận diện (brand identities), giá trị (brand values), thuộc tính (brand attributes), cá tính (brand personality). thương hiệu ràng buộc với người tiêu dùng qua mối quan hệ thương hiệu-người.

Nhận diện Thương hiệu là gì?

Là tất cả những gì có thể nhìn thấy và có thể tạo liên tưởng về thương hiệu mà doanh nghiệp muốn xây dựng và gìn giữ trong tâm trí của khách hàng mục tiêu. Nó phải được xây dựng trên cơ sở các thuộc tính của thương hiệu: Sản phẩm , Tổ chức, Con người và Biểu tượng đại diện cho thương hiệu ….

nhận diện thương hiệu trên internet

Một hệ thống nhận diện thương hiệu tốt sẽ mang tính thuyết phục và hấp dẫn cao, nó giới thiệu một hình ảnh Thương hiệu chuyên nghiệp, khác biệt và dễ nhận biết đối với Người tiêu dùng, đó là điều tạo nên sự thành công. hệ thống nhận diện thương hiệu còn mang đến cho người tiêu dùng những giá trị cảm nhận về mặt lý tính (chất lượng tốt, mẫu mã đẹp…) và cảm tính (Chuyên nghiệp, có tính cách, đẳng cấp…), nó tạo một tâm lý mong muốn được sở hữu sản phẩm.

Một hệ thống nhận diện thương hiệu ấn tượng, chuyên nghiệp có thể mang lại cho doanh nghiệp bạn rất nhiều lợi ích. Dưới đây là những lợi ích chính của một hệ thống nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp:

nhận diện thương hiệu bằng website

-Giúp chứng minh bạn thực sự làm kinh doanh.

-Giúp thu hút khách hàng mới.

-Tăng cường sự tin tưởng của đối tác, khách hàng, nhà đầu tư.

-Giúp bạn dễ dàng được nhớ hơn.

-Giúp bạn phân biệt và nổi bật trong ngành của bạn.

-Giúp công ty bạn có vẻ “to lớn hơn” so với thực tế.

-Để thu hút nhà đầu tư hoặc để dễ dàng chuyển nhượng.

-Để giải thích bạn đang kinh doanh gì.

-Đáp ứng tiêu chuẩn trong ngành hàng của bạn.