Khái niệm về DSP, DMP, RTB, SSP, Ad exchange rất quan trọng trong những năm gần đây – mở ra kỷ nguyên mới về quảng cáo trực tuyến – Kỷ nguyên tự động hóa Programmatic Ads.

+ DSP là : Demand Side Platform : Là một nền tảng ứng dụng để mua quảng cáo từ nhiều nguồn khác nhau như Google ads, Facebook ads, Twitter ads, Linkedin Ads và các Chợ trao đổi quảng cáo Ad exchange, Adnetwork khắp nơi trên Thế giới.

+ DMP  là : Data management Platform : Nền tảng dữ liệu được tập trung về phân tích và bán cho các Agency, Client hay các DSP phân tích để tối  ưu chiến dịch quảng cáo của mình.

DMP làm 3 việc: một là thu thập dữ liệu người dùng từ mọi nơi, tập trung về 1 chỗ. Hai là phân tích và phân loại dữ liệu đó. Ba là gởi cho hệ thống khác sử dụng . Thiếu 1 tính năng trong số 3 cái ở trên thì không nên/được xem là DMP. Thừa thì dễ bị hiểu lầm thành các thành phần khác trong programmatic.
*DMP không phải là DSP + chức năng quản lý người dùng vì DSP không phân tích được dữ liệu mà phải mua của DMP.
*DMP không phải Tag Manager: dù DMP quản lý Tags, nhưng cũng thu thập và xử lý dữ liệu không có Tags.
*DMP không phải là cái kho dữ liệu: vì DMP sẽ phân tích dữ liệu chứ không phải chỉ lưu vào đó

Hiện tại có hàng chục DMP, to có nhỏ có, quốc tế có nội địa cũng có. Ai rảnh vào đây đọc xem các chuyên đánh giá và xếp hạng nha:https://www.quora.com/Who-are-the-top-DMPs
Tò mò các brand dùng DMP (hoặc đang dùng các nền tảng công nghệ) gì? Bạn có thể cài Ghostery và sử dụng “www.builtwith.com”

DSP, DMP, RTB, SSP và Ad exchange là gì

Adexchange là gì : Là Sở giao dịch Quảng cáo trực tuyến: Nơi giúp bọn DSP (Nơi các Advertiser đến mua), SSP (Sell/Supply Side Platform – các nhóm chuyên bán inventory) trao đổi các Inventory quảng cáo với nhau để giao dịch (Bọn này dạng bán buôn). Ad exchange tổ chức đấu giá trực tiếp (Real time biding) để hai bên giao dịch với nhau.

SSP : Sell/ Supply Side Platform : Nền tảng công nghệ quảng cáo giúp các Publisher thông qua đó Join được vào các Adexchange để tối ưu Inventory của mình tăng doanh thu quảng cáo.

RTB : Real Time Biding – Đấu giá trực tiếp khi website mở để các nhà quảng cáo dễ dàng chọn các Inventory thích hợp. Các Advertiser thường thông qua các DSP để tham gia đấu giá tại các Adexchange này.