Bắt đầu từ ngày 31 tháng 10 năm 2016, bạn sẽ không thể để quản lý truy cập cho các tài khoản quảng cáo của bạn sử dụng các nhóm tài khoản quảng cáo và bất cứ ai mà bạn đã thêm vào một nhóm tài khoản quảng cáo sẽ mất quyền truy cập. Trước ngày đó, hãy chắc chắn để thêm những người này vào các tài khoản quảng cáo của bạn trong quản lý kinh doanh để họ có thể tiếp tục để giúp bạn quản lý quảng cáo của bạn.
Trước giờ vẫn có 2 cách để add quản trị viên vào 1 tài khoản quảng cáo:

thiết lập mới của facebook
Cách 1: add vào business sau đó share quyền quản lý tài nguyên trên business.
Cách 2: add quyền quản lý trực tiếp ở phần cài đặt tài khoản (user thêm vào không phải nhân viên trên business).
Hiểu đơn giản là fb sẽ bỏ cách thứ 2 và chỉ áp dụng cách 1. Để có được quyền quản trị quảng cáo thì bắt buộc phải add quyền nhân viên (quản trị viên) trên business chứa tài khoản quảng cáo.

Các cập nhật cá nhân mới là thứ khiến thành viên gắn bó với Facebook. Không có những bức ảnh cưới, những khoảnh khắc đáng yêu của em bé, những món ăn đẹp đẽ…, Facebook chỉ là cỗ máy đăng tải nội dung chuyên nghiệp trị giá 327 tỷ USD đầy khô khan.