Xác định độc giả

Trước khi bắt đầu thiết kế, viết và gửi đi các chiến dịch, bạn cần xác định khán giả. Khi đã nắm bắt những người đọc email, sẽ dễ dàng hơn để xác định cần nói gì với họ.

Xác định độc gỉa cho chiến dịch Email Marketing

Xác định nội dung

Khi đã biết mình chuẩn bị nói chuyện với ai, giờ là lúc nghĩ về điều bạn sẽ nói với họ. Đấy chính là nội dung. Nghĩ về lý do khán giả đăng ký, tập trung vào việc mang lại điều đó cho họ. Sẽ rất hữu ích để lập dàn ý những loại nội dung chung bạn có thể kèm vào từng chiến dịch. Sau đó, khi đã đưa hết vào bản tin, dàn ý này sẽ là một phần tham khảo có ích để đảm bảo bạn đi đúng đường.

Xác định tần suất và mục tiêu gửi

Không phải tất cả email đều có tần suất gửi đều nhau. Có những email cần ngày nào cũng gửi, cũng có những email gửi đều đặn hàng tuần như bản tin hàng tuần. Quan trọng nhất bạn phải quyết định thế nào tốt nhất cho bạn và khách hàng.
Từ đó, xác định bạn sẽ muốn đạt được gì từ chiến dịch email marketing. Bạn đang muốn thúc đẩy lượt truy cập? Giúp thúc đẩy doanh số? Tăng khách tham dự các sự kiện? Hãy lập mục tiêu cụ thể như thế cho các chiến dịch, sau đó theo dõi tiến độ một cách liên tục.

Lập lịch

Không phải ai cũng gửi theo một lịch đều đặn được, nhưng với nhiều người gửi email, việc có một tiến độ cụ thể rất hữu ích, ít nhất việc này sẽ tạo cho các bên liên quan: bên làm nội dung, thiết kế, và quản lý một hạn chót để tuân thủ.
Tiến độ thực hiện email marketing sẽ tùy theo ngành nghề, loại nội dung, tần suất gửi, v.v.