Marketing mục tiêu là việc phát triển phối thức tiếp thị riêng cho một hoặc nhiều phân khúc thị trường. Marketing mục tiêu trái ngược với marketing đại trà, là hình thức tiếp thị một sản phẩm cho toàn bộ thị trường. Có nhiều chiến lược lựa chọn phân khúc thị trường mục tiêu khác nhau.

Góc nhìn về Marketing và Sales

Công việc của sale chính là kiếm đơn hàng, hợp đồng, bán hàng mang doanh số cho cty bạn làm. Sale lúc nào cũng có áp lực doanh số, tìm kiếm thuyết phục ng ta mua hàng bạn bán.

Khái niệm Marketing xuất hiện đầu những năm 1900. Nó được hiểu là một khâu trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nhiều công ty sử dụng Marketing để giúp khâu sản xuất “tống khứ” đi sản phẩm. Họ quan niệm Marketing chính là việc bán hàng.

Góc nhìn về Marketing và Sales trận chiến

Đây là một cách hiểu rất sai lệch nhưng lại đang khá phổ biến trong phạm vi kinh doanh cũng như trong suy nghĩ của nhiều người.

Marketing và Sales trận chiến

Thực tế, Marketing và bán hàng hầu như đối lập với nhau. Bán hàng chỉ tập trung vào việc bán càng nhiều sản phẩm càng tốt nhưng Marketing được hiểu chính xác là bộ phận tạo ra khách hàng cho công ty.

cuộc chiến Marketing và Sales dành khách hàng

Nhưng bản chất của Marketing và việc bán hàng hiểu một cách đầy đủ là thế nào? Làm sao để phân biệt Marketing với Sales ?