Sau ngày 31-10 nhiều bạn có đưa ra nhiều phán đoán này nọ nhưng qua nhiều lần mail với CSM(e) Facebook thì đúc kết lại mấy vấn đề sau :
– Quên Paypal đi
– Personal ads account vẫn cứ 1-1 bình thường, share 1-1 bình thường.
– Personal Acount không nên quản lý quá nhiều Personal account khác.

CSM(e) Facebook
– Lấy Api từ nhiều account ( một hình thức quản lý nhiều tài khoản ) vẫn sử dụng bình thường.
– Nên add personal account vào Biz để dễ đang quản lý hơn.
– Trong 1 đoạn email có hướng dẫn tạo tài khoản biz ko cần Personal account đe quản lý biz và tránh hoạt động bất thường ( đã tạo được rồi nhưng ko biết đăng nhập như thế nào).

Liệt kê những lỗi dẫn đến tài khoản bị hoạt động bất thường.

– Tài khoản xuất hiện hoạt động nợ, và thanh toán trở lại.

– Tài khoản liên đới đến Fanpage có lịch sử liên quan đến hàng Fake.

– Tài khoản set quảng cáo nhạy cảm liên quan đến các ngành hàng: Thẩm mỹ, thuốc giảm cân, có liên quan đến cam kết….

– Tài khoản sử dụng đầu thẻ visa đang bị xem xét.

– Tài khoản có liên quan đến bản quyền sản phẩm (ví dụ: sản phẩm chính hãng nhưng không có giấy phân phối )