Người dùng có rất nhiều tương tác trên website của doanh nghiệp. Vậy tương tác nào có thể tính là một chuyển đổi đem lại quyết định mua hàng của người dùng? Và nguyên tắc tối ưu cho các chuyển đổi này với Google Ads?

Tùy loại sản phẩm và hình thức phân phối mà chúng ta có thể chia các hành động chuyển đổi cần thiết khác nhau phù hợp với mô hình của doanh nghiệp.

Với doanh nghiệp chỉ bán hàng online qua website (startup / thương mại điện tử) thì chuyển đổi chính có thể xác định là hành động mua hàng / để lại contact trên website. Có thể cài đặt theo dõi chuyển đổi này dễ dàng qua Google Ads và Google Analytics.

Với doanh nghiệp bán hàng offline có cửa hàng và danh mục sản phẩm cao cấp thì buộc phải sử dụng thêm các chuyển đổi phụ bởi hành vi khách hàng khác biệt hoàn toàn. Khách hàng có thể xem sản phẩm rồi đến cửa hàng mua trực tiếp mà không để lại thông tin trên website. Các tín hiệu chuyển đổi phụ cần theo dõi:

– Chat trên website
– Vào nhiều trang sản phẩm trên website
– Xem trang liên hệ
– Thời gian online trên website lâu
– Vào website nhiều lần
– Click vào nút bản đồ 
– Điền form nhận thông tin

Các tín hiệu chuyển đổi này có thể cài đặt bằng Google Analytics sau đó gửi thông tin qua Google Ads để tối ưu.

Nguyên tắc tối ưu các chuyển đổi này với Google Ads:

– Giảm giá thầu các Nhóm quảng cáo / Từ khóa / Đối tượng / Nhân khẩu học không có chuyển đổi nhưng chi phí lớn hơn giá chuyển đổi doanh nghiệp chấp nhận được.

– Tăng giá thầu với Nhóm quảng cáo / Từ khóa / Đối tượng / Nhân khẩu học có chi phí/ chuyển đổi thấp nhưng chưa ở vị trí cao nhằm đạt được vị trí tốt hơn, có nhiều truy cập và chuyển đổi hơn.

– Có thể dùng bộ lọc kết hợp của Google Ads để lọc theo các thông số Chi phí . Chi phí / Chuyển đổi, Vị trí trung bình, Số lượng chuyển đổi để điều chỉnh.

Điều chỉnh theo bộ lọc này cũng giúp bạn giảm tối đa click tặc.