Trong cuốn sách “write to sell” Andy Maslen đã đưa ra một công cụ copywriting tên gọi AIDCA là đại diện của:

 • Attention: Lôi cuốn sự chú ý của người đọc và giữ chân họ
 • Interest: Xây dựng hứng thú mua sản phẩm
 • Desire: Làm cho người dùng mong muốn có được nó
 • Conviction: Đưa ra một chứng cứ trong xã hội để đưa ra lý do họ cần nó
 • Action: Đưa ra lời kêu gọi hành động

Đối với đánh giá liên kết nó được thay đổi thành: AIDACA

CACH-VIET-REVIEW-SAN-PHAM

Cách viết review sản phẩm

 • Attention: lôi cuốn sự chú ý của người đọc và giữ chân họ
 • Interest: giải thích tại sao sản phẩm đó lại thú vị
 • Desire: giải thích các mặt mạnh và yếu của sản phẩm
 • Alternatives: sản phẩm thay thế
 • Conclusion: tổng kết nhận xét của bạn về sản phẩm
 • Action: nếu họ muốn mua thì đây phải là lời kêu gọi đầy sức mạnh

Bên viết trên là một công thức đơn giản bạn có thể kiểm tra lại và sáng tạo phần thân của bản đánh giá ngoài ra bạn có thể mở rộng nó hơn bằng hình ảnh, case studies, kết quả trải nghiệm, bình luận và phản hồi của những người mà bạn chia sẻ cùng.