Bạn muốn biết website của mình là nhanh hay chậm. Bạn có thể sử dụng công cụ được cung cấp bởi website PingDom để có thể có được cái nhìn chính xác nhất về tốc độ website hiện tại của bạn. Đây là một công cụ miễn phí. Giờ, chúng ta sẽ cùng phân tích những số liệu PingDom đưa đến cho website của bạn có ý nghĩa gì nhé.

cong-cu-test-in-pingdom-1

công cụ kiểm tra sức khỏe của một website tool pingdom

– Đầu tiên, bạn cần đi tới địa chỉ: tools.pingdom.com. Tiếp đó, bạn nhập địa chỉ website mà bạn muốn kiểm tra tốc độ.

 

– Trong ví dụ này, tôi muốn kiểm tra tốc độ của website factsaboutbees.org. Sau khi nhập xong, bạn nhấn chọn Test Now.

– Bạn chờ một chút và PingDom sẽ trả về kết quả cho bạn.

cong-cu-test-in-pingdom-2

Thông số kiểm tra website do tool pingdom đưa ra

 

Và đây là kết quả đánh giá chung của PingDom về tốc độ của trang web factsaboutbees.org.

  • Perf Grade: điểm số đánh giá tốc độ trang web ( điểm 85/100 )
  • Requests: số yêu cầu tải trang (51 yêu cầu)
  • Load time: thời gian tải xong trang  (3,3 giây)
  • Page size: kích thước trang (343,7 kB)
  • Your website is faster than 48% of all tested websites: Pingdom đưa ra đánh giá chung về tốc độ của website. Tổng hợp những số liệu về những trang web đã kiểm tra tốc độ trước, họ cho bạn biết rằng hiện tại, trang web của bạn nhanh hơn 48% số website đã sử dụng công cụ PingDom để kiểm tra.

Đó là đánh giá chung về trang web. Giờ là thống kê chi tiết.

I. Waterfall: Cung cấp cho bạn số liệu chi tiết về các yêu cầu tải trang đã thực hiện (101 yêu cầu), kích thước từng file , thời gian tải trang.

II. Perfomance Grade: đánh giá các kỹ thuật tối ưu hóa tốc độ của website với thang điểm 100.

III. Page Analysis: phân tích và thống kê thời gian, kích thước file, các yêu cầu sử dụng để tải từng thành phần trên trang.

cong-cu-test-in-pingdom-3

History lưu lại thời gian tải những trang web mà bạn đã kiểm tra tốc độ trước đó

IV. History: lưu lại thời gian tải những trang web mà bạn đã kiểm tra tốc độ trước đó và được biểu diễn bằng đồ thị.