Bạn đã biết thế nào là một nội dung chuẩn SEO chưa? Nội dung chuẩn SEO bao gồm những yếu tố gì cấu thành? Hãy khám phá những yếu tố để đảm bảo cho một bài viết chuẩn SEO:

        1. URL (đường dẫn) Thân thiện, KHÔNG quá dài, KHÔNG chưa ký tự đặc biệt.
        2. Title (tiêu đề) từ 20 đến dưới 70 ký tự và có chứa từ khóa chính. KHÔNG để tiêu đề quá dài
        3. Meta meta description (Thẻ mô tả) không quá 170 ký tự và phải chứa keywords (lặp lại không quá 2 lần.
        Meta Keywords phải có chứa keywords chính, keywords phụ xen kẻ một cách hợp lý).
        4. Nội dung phải có 1 thẻ H1 duy nhất và chứa từ khóa chính.

seo-content-writers-0

SEO content hiện nay được các doanh nghiệp đang chú trọng tập trung rất nhiều vào khâu làm nội dung

        5. Nội dung có thể có nhiều thẻ h2, h3, h4… tập trung các từ khóa liên quan để bổ trợ cho h1.
        6. Hình ảnh phải có mô tả (thẻ Alt). THẺ Alt giúp Bot Google đọc được nội dung mô tả của ảnh.
        7. Text/HTML Ratio (số lượng ký tự trên mã code html) tối thiểu phải đạt từ 20% trở lên.
        8. Không nên có Flash để tránh tình trạng load site chậm.
        9. Số lượng từ khóa chính không nhồi nhét quá nhiều.
        10. Có link (liên kết) dofollow và nofollow on site (Liên kết nội bộ). Cái này không giới hạn.
        11. Tỷ lệ Keywords Density phù hợp. Không để quá nhiều từ ngữ vô nghĩa xuất hiện nhiều lần.

Việc giữ cho những bài viết đảm bảo theo chuẩn SEO, luôn mới mẻ, theo kịp xu hướng là rất quan trọng bởi chúng sẽ thu hút các công cụ tìm kiếm và thúc đẩy khách hàng quay trở lại thường xuyên.