Chính thức từ Facebook: Việc sử dụng UID để quảng cáo là vi phạm chính sách khi tạo Đối tượng tuỳ chỉnh (Custom Audience), được ghi tại https://www.facebook.com/ads/manage/customaudiences/tos.php…
Cụ thể là: “Nếu bạn đang sử dụng một mã nhận dạng trên Facebook để tạo đối tượng tùy chỉnh, bạn phải yêu cầu mã nhận dạng trực tiếp từ chủ dữ liệu theo những điều khoản này”
Việc lấy UID, chuyển đổi sang email @facebook.com và upload để tạo Custom Audience như một vài chia sẻ gần đây là không được sự cho phép của Facebook và tài khoản vi phạm có thể bị khoá vì vi phạm chính sách.

Mách nước giúp bạn:

quảng cáo facebook bằng UID

Mấy hôm nay cứ Online lên là có cả mấy chục cái inbox từ trong lẫn chờ hỏi vụ facebook cho phép chạy UID, có được không ? cách làm thế nào ? quét UID sao cho đúng ? up lên face thế nào ?
– Tôi gạt qua 1 bên không biết về UID và vẫn tập trung tư duy từng bước, phân tích sản phẩm, tìm hiểu hành vi khách hàng của mình.
– Từ sản phẩm tôi tìm ra được đối tượng khách hàng
– Từ đối tượng khách hàng, tôi viết ra được nhiều content cho mỗi sản phẩm đáp ứng từng đối tượng khách hàng
– Từ đối tượng tôi ra từng sở thích hành vi
– Test Test Test : comment vẫn ra, đơn vẫn ra như ngày nào !
” Trong kinh doanh cũng như quảng cáo, cái nào càng dễ, tôi càng tránh xa, để thành công nhanh nhất “