Phân tích đối thủ là một phần quan trọng của quá trình lập kế hoạch chiến lược. Trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh, các nhà quản lý phải xem xét những chiến lược của các đối thủ cạnh tranh của công ty. Phân tích đối thủ cạnh tranh có hai hoạt động chính: Một là thu thập thông tin về các đối thủ cạnh tranh quan trọng; và hai là bằng cách sử dụng thông tin đó để dự đoán hành vi của đối thủ cạnh tranh.

chiêu làm marketing

Một số doanh nghiệp nghĩ rằng đó là phương án tốt nhất để hiểu rõ về đối thủ của mình, từ đó giúp họ đưa ra những giải pháp phát triển vững mạnh cho thương hiệu. Phân tích đối thủ có vai trò quan trọng trong việc lập kế hoạch chiến lược:

+ Giúp doanh nghiệp hiểu được lợi thế cạnh tranh, nhược điểm của họ so với đối thủ cạnh tranh.

+ Nắm rõ được chiến lược phát triển của đối thủ cả quá khứ, hiện tại và tương lai để đối phó.

Thông qua phân tích đối thủ, bạn sẽ có được một chiến lược tiếp thị hiệu quả và tạo ra cho bạn một lợi thế cạnh tranh riêng biệt và lâu dài. Vì lợi thế cạnh tranh là sở hữu của những giá trị đặc thù, có thể sử dụng được để nắm bắt cơ hội và kinh doanh có lãi.

Hơn nữa, khi bạn đã thực hiện một cách chính xác và toàn diện, phân tích đối thủ cạnh tranh, bạn sẽ xác định được các chiến lược để tận dụng cơ hội chiến thắng trước các đối thủ của bạn và giảm thiểu các mối đe dọa tiềm năng.

Lương càng cao cống hiến càng nhiều

* Khi thực hiện công việc phân tích đối thủ bạn nên đặt ra những câu hỏi sau:

– Đối thủ cạnh tranh của bạn là ai?
– Những mối đe dọa của đối thủ với bạn là gì?
– Mục tiêu của đối thủ cạnh tranh?
– Những chiến lược mà đối thủ cạnh tranh theo đuổi và đã thành công ra sao?
– Những điểm mạnh và điểm yếu của sản phẩm, dịch vụ cạnh tranh?

Việc đặt ra câu hỏi và trả lời các câu hỏi trên sẽ giúp bạn nắm được nguyên nhân vì sao đối thủ của bạn lại hành động như vậy hoặc không? Những kiến thức này được coi là then chốt trong một chiến dịch marketing hiệu quả.