Thẻ heading ngoài phân chia nội dung phù hợp cho website còn có một tầm quan trọng trong việc onpage cho trang web góp phần tăng thứ hạng SEO. Việc sử dụng các thẻ một cách hợp lý thì hầu như không phải ai cũng biết sử dụng. Trong bài viết này Dịch vụ Lên Top sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng các thể Heading sao cho việc phân chia nội dung phù hợp và đạt chuẩn onpage cho website. Với một Content chuẩn SEO, các thẻ Heading chính là những chìa khóa đem đến chất lượng nội dung lên cao nhất.
1. Tầm quan trọng của Heading Trong SEO.
Việc nội dung không được tối ưu Heading cũng giống như chúng ta viết sách mà không có phụ lục. Thông qua phụ lục, bạn có thể dễ dàng nắm sơ lược về bản chất nội dung của cuốn sách cũng như tìm kiếm các loại nội dung trong sách. Thì với Google, Heading cũng đóng 1 vai trò không khác gì Phụ lục để nó dễ dàng đọc, hiểu và Craw nội dung của bạn hơn!.
Hiện nay, đa số các website, diễn đàn đều được tối ưu “Tiêu đề bài viết” thành thẻ Heading 1 của webpage. Tuy nhiên, trong phần nội dung thì đa phần các diễn đàn đều không được hỗ trợ khung soạn thảo BBCODE để tối ưu các thẻ Heading 2-3-4-5-6.

the-heading-trong-seo-quan-trong

Heading và tầm quan trọng của Heading trong Seo

2. Nguyên lý xây dựng heading trong bài viết
– 1 Webpage chỉ nên có 1 thẻ Heading 1 (H1) duy nhất, chứa từ khóa và gói trọn tiêu đề bài viết (code đã tự động tối ưu).
– 1 Webpage nên có lớn hơn hoặc bằng 3 thẻ Heading 2 (H2), Chứa từ khóa liên quan và bổ ngữ cho Heading 1 (H1).
– 1 Webpage nên có lớn hơn hoặc bằng 3 thẻ Heading 3 (H3), Chứa từ khóa liên quan và bổ ngữ cho Heading 2 (H2).
– 1 Webpage có thể có nhiều thẻ Heading 4-5-6 (có thì rất tốt) hoặc không (không cũng không sao).
=> Đa số các mã nguồn hiện nay chúng ta chỉ cần tối ưu các thẻ H2, H3 (chăm chỉ hơn nữa thì H4) trong phần nội dung.
Backlink đặt trong thẻ Heading có giá trị cao hơn nhiều so với backlink đặt trong văn bản.