Cấu trúc site của bạn – các bạn sắp xếp các link – đóng vai trò quan trọng giúp cho cả người dùng và search engine di chuyển trên nó, sẽ ảnh hưởng lớn tới thứ hạng của bạn.

Những search engine hiện đại sử dụng link để crawl website. Con bọ sẽ click vào từng link trên một trang – cả link nội bộ và link out – sau đó click tiếp tất cả những link trong các sau và cứ thế. Điều này giúp cho search engine tìm thấy các trang web và sau đó xếp hạng chúng.

Với search engine như Google thì số lượng link sẽ tác động tới thứ hạng của website, nó xem mỗi link là một phiếu vote cho trang đích. Bởi vì lý do này, cách bạn link giữa những trang trên website đóng vai trò lớn trong việc tác động tới cách mà con bọ tìm hiểu và xếp hạng.
Có 2 loại internal link cơ bản:
1. Internal link trong các thanh điều hướng, menu
2. Internal link bậc 2, nằm trong các đoạn văn rải rác khắp nơi trên site (trong bài viết hay các sản phẩm)

Internal PageRank là gì?

pagerank-network-example

Internal PageRank

Google tính PageRank cho mỗi website mà nó index. Nhưng chúng ta có thể áp dụng lại ý tưởng PageRank với những mô hình nhỏ hơn như trên website của bạn. Với mục đích đánh giá các link nội bộ, ý tưởng sử dụng PageRank được tận dụng lại để đánh giá mức độ quan trọng của các trang trên cùng một website.

Internal PageRank, không liên quan tới Google PageRank, là phép tính dựa trên các internal link trên cùng một website.

Chú ý: đây không phải là chỉ số PageRank mà bạn thường dùng, đây là chỉ số tương tự với PageRank để phân tích, đánh giá cấu trúc site.