Dưới đây là các yếu tố phổ biến mà SE hỗ trợ cùng những ưu điểm của chúng:

Các chỉ lệnh SE phổ biến:
1. Sơ đồ trang web (Sitemap)

sitemap-xml-seo-1

sitemap giúp con bot tìm ra nơi cần index trong website

Hãy tưởng tượng sitemap giống như một list các file được thiết kế dành cho trình thu thập dữ liệu trang web của các SE. Các sitemap hỗ trợ các SE tìm kiếm và phân loại nội dung trên trang web của bạn, (những nội dung mà có thể SE không tự tìm thấy). Sitemap cũng xuất hiện trong nhiều định dạng khác nhau và có thể làm nổi bật nhiều thể loại nội dung khác nhau, bao gồm video, image, thông tin, và di động.

Ban có thể đọc thêm chi tiết đầy đủ các chỉ lệnh trên Sitemaps.org. Theo đó, bạn có thể xây dựng sitemap của riêng bạn tại XML-Sitemaps.com.

Sitemap có ba loại:

XML

XML: Extensible Markup Language (Định dạng yêu cầu)

Ưu điểm : Đây là định dạng được chấp nhận rộng rãi cho các sitemap. Các Sitemap Generator có thể tạo ra một XML. Nhờ nó, các SE có thể dễ dàng phân tích, ngoài ra nó còn cho phép kiểm soát các thông số
Nhược điểm : Kích thước tập tin tương đối lớn. Kể từ khi XML yêu cầu thẻ mở và một thẻ đóng quanh mỗi yếu tố, kích thước tập tin có thể nhận được rất lớn.

sitemap-xml-seo

Sơ đồ trang web

RSS : Really Simple Syndication hay Rich Site Summary

Ưu: Dễ dàng duy trì, bảo vệ. RSS sitemap có thể được mã hóa để cập nhập tự động khi có thêm nội dung mới.
Nhược: Khó khăn trong việc quản lý. RSS vốn là một dạng của ngôn ngữ XML, cho nên việc quản lý các thuật tính mới cập nhật trở nên khó khăn hơn nhiều.

Txt: Tập tin văn bản

Ưu: Cực kỳ dễ dàng. Định dạng text sitemap là một URL trên mỗi dòng, trong tổng số 50,000 dòng.
Nhược: Không cung cấp tính năng thêm vào dữ liệu meta cho các trang.