Tốc độ load của một website ảnh hưởng rất nhiều đến sự tương tác của người dùng khi họ vào website tra cứu thông tin, mua hàng…. Nếu website của bạn chậm khách họ sẽ out ngay ra. Nếu tốc độ load website nhanh thì đó là một điều tuyệt vời.

Tốc độ load của website nhanh liệu có được ưu tiên xếp hạng cao hơn trên Google hay không?
Câu trả lời là : KHÔNG

Thử nghiệm sau đây cho thấy :
1. Nếu load website chậm hơn mức bình thường của mức chịu chờ của độc giả thì tỷ lệ bị ảnh hưởng khi SEO là 1% do làm độc giả bỏ trang nhiều.
2. Nếu load bình thường : mọi thứ ok
3. Nếu load nhanh thì Google cũng không ưu tiên chút nào trên kết quả search.

Để kiểm tra tốc độ load website mình nhanh hay chậm thì dùng công cụ sau : developers.google.com/speed/pagespeed/insights.

toc-do-load-cua-website

Tool kiểm tra tốc độ load website

Ảnh hưởng của tốc độ load trang tới sự phát triển của website – Người dùng luôn mong muốn các website load nhanh hơn khi truy cập và tốc độ mong muốn không quá 3 giây.

Công cụ PageSpeed Test là một công cụ có thể kiểm tra tốc độ của một trang web một chính xác và nhanh nhất trong thời điểm hiện tại. Công cụ này sẽ chấm điểm tốc độ tải trang theo một thang điểm từ 0 đến 100. Nếu website có mức điểm lớn hơn hoặc bằng 85 (mức xanh), thì tốc độ tải trang của website đang ở mức tốt. Nếu điểm số này xuống dưới 60 (mức đỏ) đây là tình trạng đáng báo động đối với bất kỳ website nào.