Làm email marketing hiệu quả – Các thuật nuôi dưỡng theo mô hình AIDA (InfoGraphics). Hướng dẫn các bạn làm email marketing hiệu quả qua chiến lược nuôi dưỡng khách hàng mục tiêu sử dụng phần mềm chuyên dụng và chiến lược nội dung bài bản nhất hiện nay bằng 1 Infographics rất đầy đủ của HatchBuch biên soạn.

Ứng dụng mô hình AIDA làm Email Marketing hiệu quả

Chúng ta không thể chỉ Spam nội dung email tùy tiện đến khách hàng khi có email mà cần phải nuôi dưỡng qua 4 giai đoạn : Dẫn dắt chú ý (Attention) – Gia tăng yêu thích (Interest) – Xem xét cơ hội (tạo ham muốn – Desired) và dẫn đến giai đoạn bán hàng (Action). Khi dùng Chiếc lược Nuôi dưỡng AIDA cần rất nhiều các Tactics – chiến thuật content đỉnh cao và sau đây là phân loai các Tactics chi tiết : Chú thích : Nguyên gốc là các Content Grid – hay là các định dạng nội dung trong ngữ cảnh – tam dịch là các chiến thuật nội dung trong cả chiên lược nuôi dưỡng.

Trong quá trình nuôi dưỡng AIDA thì HatchBuck cho chúng ta biết về chiến lược nội dung và tương tác như thế nào để dẫn dắt khách hàng theo các chiến thuật nội dung tương ứng như là Blog content, Infographics, Sự kiện, Ngữ cảnh, Bài đánh giá, Thông báo ngày lễ, Giảm giá lớn…

Dịch vụ SEO luôn nỗ lực làm những điều tốt nhất. Để khách hàng có được trải nghiệm tốt nhất !