UTM Tracking code là gì? Tác dụng của nó? Bạn đã từng nhìn thấy đoạn URL website như thế này chưa?

http:// dichvuseolentop.com/ ?utm_source=coccoc-banner&utm_campaign=coccoc&utm_medium=qc

Nếu bạn có nhiều chiến dịch quảng cáo khác nhau như (Facebook Ads, Google Ads, Cốc cốc,…), thể hiện qua nhiều form khác nhau (banner, slider của website nội bộ công ty hay của đối tác…) và cả cách khách hàng tương tác với mẩu quảng cáo cũng khác (CPC, CPA, CPM,…).

UTM TRACKING CODE

1. Thì UTM là công cụ giúp bạn làm việc này. Nó sẽ giúp bạn đo được các nguồn Traffic về từ nguồn nào. Thông qua việc kết hợp với Google Adwords hoặc Google Analytics.

2. Ngoài ra UTM còn rất hiệu quả trong việc Remarketing tạo tệp khách hàng theo Nguồn truy cập.

UTM Tracking code 3 chỉ số quan trọng:

a. Campaign Source: nguồn thực hiện chiến dịch ví dụ như Facebook Ads, Google Ads, Cốc cốc#1,…

b. Campaign Medium: cách thức/ hình thức tương tác của mẩu quảng cáo ví dụ như đó là mẩu quảng cáo vị trí banner, slider hoặc là CPC, CPM, hay CPA.

c. Campaign Name: tên chiến dịch quảng cáo để phân biệt với các chiến dịch khác (theo kinh nghiệm mình đặt tên kèm theo thời gian chạy quảng cáo luôn vô cùng tiện để theo dõi trong report cũng như khi làm bill thanh toán chi phí với Clients).

Dịch vụ seo chúc bạn có nhiều sư tối ưu trong quảng cáo Google adwords!