Nói về một website chuẩn S.E.O thì có thể liệt kê cả ngày không hết các hạng mục của nó: Load page nhanh, onpage chuẩn theo Google…

Dưới đây mình xin phác họa đơn giản những yếu tố website được gọi là chuẩn S.E.O. Đây là những yếu tố cơ bản nhất.

Chuẩn SEO phụ thuộc vào nhiều yếu tố:
1. Tốc độ load site: phụ thuộc vào hosting, code web, cách trỏ domain,
2. Giao diện: Website quá xấu thì đừng hỏi tại sao
3. HTML/CSS: Viết ngắn gọn, rõ ràng
4. Sử dụng đúng thẻ html: Các bác làm SEO nên yêu cầu code để “chuẩn theo ý mình”
Và nhiều vấn đề khác nữa…
Tóm lại: Để có một website chuẩn SEO theo ý SEOer thì CODEer và SEOer nên làm việc với nhau ngay từ lúc thiết kế giao diện cho đến lúc đưa website vào vận hành kiểm lỗi.

mot-website-goi-la-chuan-seo

Những yếu tố onpage quan trọng cho website

Ví dụ đơn thuần: Website thiết kế chuẩn giao diện Responsive đẹp và rất chuyên nghiệp, vậy mà code bên trong PHP cồng kềnh, phức tạp. Trùng tiêu đề, trùng thẻ mô tả, links điều hướng không có, call to action cũng không. Một website như vậy thì không bao giờ tồn tại khái niệm website chuẩn S.E.O.

Lời khuyên

– Bạn nên chi tiền mua hosting chất lượng
– Chuẩn SEO ngay từ lúc thiết kế giao diện
– Chuẩn SEO khi cắt giao diện HTML/CSS