Mỗi người một cách giải quyết Link widget thoát khỏi thuật toán Google 2016. Mình sử dụng phương pháp đơn giản hơn với quy trình 3 bước:

Bước 1: Thay text link = Banner (gần như các từ khóa sẽ thoát án ngay lập tức).

Bước 2: Những trang nào không thay thành banner được (gọi là Pain Link) thì em dùng Disavow chặn hết domain đó => không cần gỡ link vẫn chẳng sao => nhưng đợi thêm 1 vài tuần gỡ nó ra cũng chẳng vấn đề gì!.

Bước 3: Bồi link dof bài viết từ các nguồn khác về để đắp thêm cho nó (hoặc có thể là trực tiếp từ các site vệ tinh).

XỬ LÝ LINK WIDGET

XỬ LÝ LINK WIDGET

Và chỉ sau 3 bước (giải quyết trong 5 ngày), từ khóa not in 100 về lại top thậm chí là tăng lên!. Và với cách làm này. mình cảm thấy sẽ bền hơn khi xử lý thuật toán mới của Google đánh vào Link widget. Tuy nhiên cũng theo quan điểm của bác ý. Góp ghạch xây nhà, chia sẻ theo những gì mình biết để anh em có thêm phương án giải quyết.