SỰ THẬT VỀ 7 MỤC TIÊU TIẾP THỊ TRONG quảng cáo Google Display Network
1. WEBSHOP: Mục tiêu Tăng Doanh Số
Sẽ có các mục tiêu cùng cách làm sau:
+ Tập trung vào những sản phẩm chính – Đấu giá thủ công
+ Tự động hoá giá thầu cho các sản phẩm phụ – Tối đa hoá số nhấp chuột
+ Đo lường hoạt động của khách hàng trên trang web – Liên kết với Google Analytics.
+ Đo lường hiệu quả của từ khoá – Theo dõi chuyển đổi
+ Tiếp cận lại với khách hàng để đảm bảo họ sẽ mua hàng – Tiếp thị lại.

2. STORE: Mục tiêu tăng doanh số tại cửa hàng
Sẽ có các mục tiêu cùng cách làm sau:
+ Hiển thị vị trí của cửa hàng – Tiện ích mở rộng vị trí
+ Tăng giá thầu cho những người ở vị trí gần cửa hàng – Điều chỉnh giá thầu (vị trí)
+ Thiết lập mối quan hệ trực tiếp với khách hàng – Tiện ích mở rộng cuộc gọi
+ Kêu gọi hành động (đến cửa hàng) – Quảng cáo
+ Kiểm tra số lượng khách vào trang liên hệ – Theo dõi chuyển đổi
+ Tiếp cận lại với khách hàng để đảm bảo họ sẽ đến cửa hàng – Tiếp thị lại

3. SIGN_UP: Mục tiêu tăng đăng ký trực tuyến
Sẽ có các mục tiêu cùng cách làm sau:
+ Theo dõi từ khoá dẫn đến đăng ký – Theo dõi chuyển đổi
+ Điều hướng người dùng tới trang liên hệ – Tiện ích mở rộng liên kết trang web
+ Tập chung vào sản phẩm / dịch vụ chính: CPC thủ công
+ Đấu thầu tự động cho từ khoá khác – Tối đa nhấp chuột
+ Nhóm quảng cáo với 1 từ khoá duy nhất (từ khoá hiệu quả nhất). Nhóm quảng cáo
+ Tập chung vào khách hàng chưa đăng ký. Tiếp thị lại

Các hình thức quảng cáo Google Display Network

4. AWARENESS: Mục tiêu xây dựng nhận thức thương hiệu và sản phẩm
Sẽ có các mục tiêu cùng cách làm sau:
+ Xuất hiện ở vị trí đầu tiên. Tăng giá thầu / Sử dụng giá thầu linh hoạt
+ Sắp xếp nhắm mục tiêu. Sở thích / Chủ đề / Nhân khầu học
+ Xuất hiện hình ảnh của thương hiệu. Quảng cáo hình ảnh
+ Kết nối truyền thông với khách hàng. Adwords cho Video
+ Tiếp tục thu hút những khách hàng đã xem video. Tiếp thị lại
+ Đo lường hành vi người dùng. Liên kết với Analytics

5. CUSTOMER: Mục tiêu tăng lượng khách hàng theo vị trí
Sẽ có các mục tiêu cùng cách làm sau:
+ Đo lường hiệu quả – Theo dõi chuyển đổi
+ Tăng lượng liên hệ qua điện thoại – Tiện ích mở rộng cuộc gọi
+ Quảng cáo vị trí của bạn – Tiện ích mở rộng vị trí
+ Đấu thầu cao hơn cho nhưng khách hàng tiềm năng – Điều chỉnh giá thầu theo vị trí
+ Giữ mối liên hệ với khách hàng – Tiếp thị lại

6. BUDGET: Mục tiêu giảm chi phí cho mỗi click chuột (CPC)
Sẽ có các mục tiêu cùng cách làm sau:
+ Tận dụng lợi ích giá thầu thấp hơn từ Mạng hiển thị – Mạng tìm kiếm với lựa chọn hiển thị / Mạng hiển thị
+ Phân biệt giữa các từ khoá chính và phụ – Nhóm quảng cáo
+ Tập trung vào tối đa hoá số nhấp chuột hơn là vị trí – Đấu thầu tối đa hoá số nhấp chuột
+ Giảm số từ khoá có chi phí cao – Từ khoá
+ Sử dụng tiếp thị lại trên mạng tìm kiếm để nhắm mục tiêu từ khoá phù hợp cho những khách hàng tiềm năng Tiếp thị lại.

7. IMPRESSION: Mục tiêu tăng lượt hiển thị
+ Ngân sách cao hơn = Nhiều lượt hiển thị và nhấp chuột hơn. Ngân sách
+ Luôn luôn hiển thị quảng cáo. Đấu thầu đầu trang
+ Tăng lượt hiển thị qua Mạng hiển thị. Nhắm mục tiêu theo chủ đề / vị trí đặt / sở thích
+ Hiển thị các sản phẩm khác nhau. Nhóm quảng cáo
+ Các từ khoá mở rộng hơn. Từ khoá
+ Tập trung hiển thị ở các thời điểm / vị trí / thiết bị khác nhau. Điều chỉnh giá thầu.