Bài viết chuẩn SEO là dạng bài viết tối ưu hóa nội dung và tần suất các từ khóa chính và từ khóa liên quan trên website để cùng với các kỹ thuật SEO, khi người dùng tìm kiếm từ khóa này trên Google, bài viết chuẩn SEO sẽ có thứ hạng cao trong trang kết quả tìm kiếm.

1. Số lượng chữ: Thông thường bài viết chuẩn SEO tối thiểu phải đạt 300 chữ. Trung bình là 500 – 700 chữ.
2. Tiêu đề bài viết: Bắt buộc phải có chứa từ khóa chính của bài viết. Và không nên ít hơn 3 chữ và không nên dài khóa 11 chữ.
3. Đoạn văn bản mở đầu (SAPO): Trong đoạn văn mở đầu của bài viết (trong bài báo còn gọi là Sapo) phải có chứa từ khóa. Ngoài ra bạn cũng nên cài từ khóa của bài viết trong câu đầu tiên của đoạn đầu tiên ở thân bài.
4. Số lượng từ khóa trong bài viết: Bài viết chuẩn nhất là 2% so với nội dung. Không nên cài từ khóa quá 5% so với nội dung của bài viết.

BÀI VIẾT CHUẨN SEO
5. Sử dụng các thẻ heading: Trong 1 bài viết chuẩn SEO cần có chứa các thẻ h1 (mặc định là tiêu đề bài viết), thẻ h2, h3, h4, h5, h6…
6. Sử dụng ảnh trong bài viết: Bài viết chuẩn SEO cần có ảnh minh họa phù hợp, ấn tượng, tên ảnh cần có chứa từ khóa và có thêm thuộc tính ALT của ảnh. Ngoài ra có thể thêm các video nếu cần thiết.
7. Độ trùng lặp nội dung:Bài viết chuẩn SEO tốt nhất là New 100% không trùng lặp với bất kỳ bài viết nào. Một bài viết được coi là chuẩn SEO tối thiểu cần phải đạt new từ 80% trở lên.