Tối ưu hóa Thẻ Heading trong SEO (H1, H2, H3, H4, H5, H6)

Cách sử dụng thẻ h1 h2 h3 h4 tối ưu SEO

Tối ưu hóa thẻ h1, h2, h3, h4 ta cần hiểu rõ mấu chốt Thẻ heading là gì?

Các thẻ H1, H2, … được dùng để nhấn mạnh nội dung và nhờ đó tăng cường khả năng SEO cho website. Trong đó, thẻ H1 quan trọng nhất, thể hiện chủ đề chính của trang web.

Thẻ heading chính là tên, ý chính hay luận điểm của một trang web hoặc một đoạn văn trên trang đó. Với 6 thẻ heading từ H1 đến H6 với độ ưu tiên và tầm quan trọng của thẻ heading giảm dần, Googlebot và người đọc sẽ nắm bắt được tốt hơn nội dung chính mà bài viết đang nói đến. Hơn nữa, tối ưu thẻ heading sao cho thật hiệu quả cũng là một khâu quan trọng trong công việc tối ưu Onpage. Vì vậy, khi làm SEO bạn sẽ cần phải chú trọng việc tối ưu thẻ heading để đạt được hiệu quả SEO tốt nhất.

the-heading-trong-seo-quan-trong-00

CÁCH SỬ DỤNG THẺ HEADING – Tối ưu hóa thẻ h1, h2, h3, h4

Tham khảo thêm bài Thẻ heading là gì?

Sử dụng thẻ heading (H1,H2,H3,H4,H5,H6) như thế nào cho chuẩn SEO
Thông thường, mỗi trang web chỉ có và nên duy nhất chỉ có một thẻ H1, với độ ưu tiên được đánh giá cao nhất trên trang, phản ảnh nội dung chính của trang. Bởi mỗi bài viết sẽ chỉ đem đến cho người đọc và Googlebot cách giải quyết 1 vấn đề, tương đương với 1 thẻ H1. Do vậy nếu trang web của bạn buộc phải có 2 thẻ H1 để giải quyết 2 vấn đề khác nhau, hãy tách nội dung thành 2 bài viết khác nhau.

seo-heading-tag-H1-H2-H3

H1 của bạn cho biết chủ đề chính của trang web và nên là yếu tố đầu tiên trên trang của bạn

Thẻ Heading H1: Nội dung chính mà bạn muốn nói đến, thông thường người ta sẽ đặt từ khóa chính vào trong thẻ này nhằm nhấn mạnh nội dung cần muốn nói đến là gì. Bạn nên đặt 1 thẻ H1 cho một page thì tốt hơn và nên đặt H1 chính là tiêu đề bài viết là hợp lý nhất.
Thẻ Heading H2: Mô tả ngắn gọn cho nội dung chính bổ trợ cho thẻ H1. Bạn có thể sử dụng nhiều hơn thẻ H1 cho từng trường hợp . Nhưng thường thì bạn nên sử dụng từ 3- 5 thẻ H2 là hợp lý nhất .
Thẻ Heading H3: Thẻ này được sử dụng để mô tả chi tiết cho từng ý trong bài được cụ thể hơn. Bạn nên kết hợp 3 thẻ này cho Website của bạn sẽ đạt hiệu quả cao hơn.
Thẻ Heading H4: Với thẻ này thì thường được sử dụng mô tả cho những sản phẩm hoặc dịch vụ ít liên quan đến những cái chính.

Ví dụ về việc Tối ưu hóa thẻ h1, h2, h3, h4 trong SEO onpage
Các bạn có thể đặt các thẻ như ví dụ sau:

Huong-dan-SEO-ONPAGE-2

Tối ưu các thẻ H1, H2, H3…theo các từ khoá cần SEO cho website

<h1>Làm SEO</h1>
<h2>SEo Onpage</h2>
Mô tả SEO Onpage
<h3>Tối ưu thẻ Title</h3>
Giới thiệu, mô tả, cách sử dụng thẻ title
<h3>Tối ưu thẻ Meta</h3>
Giới thiệu, mô tả, cách sử dụng thẻ Meta
<h3>Tối ưu thẻ Heading</h3>
Giới thiệu, mô tả, cách sử dụng thẻ Heading
<h2>SEO Offpage</h2>
Mô tả về SEO Offpage
<h3>Tạo backlink</h3>
Giới thiệu, mô tả, cách sử tạo backlink

Hiện nay, 3 thẻ heading quan trọng nhất và được sử dụng nhiều nhất là H1, H2, H3. Đây cũng là 3 thẻ được sử dụng nhiều trong việc tối ưu Website và để nhấn mạnh nội dung của chính chủ đề mà chúng ta đang nói đến.