FACEBOOK TĂNG REACH CHO CÁC POST CÓ GIÁ TRỊ THEO THỜI GIAN THỰC: Một thay đổi quan trọng nữa trong thuật toán lần này của Facebook mà trang TechCrunch đề cập đến là media này đồng thời cũng sẽ tăng cường khả năng quảng bá và lan truyền những câu chuyện có khả năng lan truyền trong thời điểm thực tại.
Các content làm theo hướng đưa tin, cập nhật, nhất là content theo trend sẽ được lợi khá nhiều từ sự thay đổi này.
Hướng đi này đơn giản là để có thể cạnh tranh với Twitter về việc chia sẻ tin tức nóng hổi đang xảy ra trên thế giới.
Facebook đồng thời muốn những câu chuyện đang được quan tâm sẽ viral nhanh hơn vì những chủ đề này được post bởi rất nhiều người, hoặc một trang nào đó post về chủ đề đang được nhiều người tham gia tranh luận.
Facebook sau đó sẽ coi đó như một dấu hiệu cho thấy bạn có thể đang tạm thời quan tâm đến chủ đề này, và sẽ hiển thị nó trong News Feed của bạn khi chủ đề đó vẫn còn đang nóng.

target mục tiêu facebook
Facebook cho biết họ không lường trước được những thay đổi đáng kể về việc phân bổ News Feed của các trang, nhưng có thể nhận thấy việc tăng hoặc giảm về traffic hoặc việc nhấp chuột tùy vào việc nội dung chia sẻ có chân thực, đúng thời điểm so với nội dung sai sự thật và lỗi thời.
Nếu ngó qua Twitter người làm content hoàn toàn có thể thử nghiệm các nội dung ngắn song nóng và đang đúng trend sau cập nhật này của Facebook.