Khi muốn thực hiện một chiến dịch SEO, công việc nghiên cứu và phân tích từ khóa sẽ quyết định rất lớn đến dự án SEO đó. Trước khi phân tích từ khóa, phải nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ để có thể chọn lọc cho mình một bộ từ khóa tốt nhất.
Yếu tố quan trọng nhất là hướng đến từ khóa chính xác, ít cạnh tranh, tỷ lệ chuyển đổi cao. Có những từ khóa sau:
Từ khóa chính: là các từ khóa ngắn, thường gắn với tên sản phẩm dịch vụ và theo xu hướng người dùng tìm kiếm cao và chính xác.
Từ khóa phụ: bao gồm những từ khóa dài, từ khóa tin tức thường có số lượng tìm kiếm thấp hơn và có liên quan đến sản phẩm, dịch vụ cần SEO từ khóa đó.

Các loại từ khóa chính trong SEO web lên top
Từ khóa ngắn: các từ khóa ngắn thường bao gồm từ 1 đến 3 từ, các từ khóa này thường chính là từ khóa chính. Từ khóa ngắn thường mang ý nghĩa tin tức.
Từ khóa dài: Là những cụm từ 5 từ trở lên và thường những từ khóa này sẽ mang lại hiệu quả cao hơn trong kinh doanh. Và từ khóa dài chính là mở rộng của từ khóa ngắn, thông thường chúng ta sẽ dễ SEO từ khóa này hơn.
Nếu bạn mới làm seo đừng chọn ngay những từ khóa có độ cạnh tranh cao (từ khóa hot) để SEO, sẽ rất khó và tỉ lệ chuyển đổi không cao. Hãy lựa chọn những từ khóa có độ cạnh tranh thấp (hoặc trung bình). Sau khi đã lên top những từ khóa này rồi, bạn mới có thể chuyển hướng qua những từ khóa ngắn và khó hơn để thu hút nhiều lượng truy cập.

Phân tích chọn lọc từ khóa cần seo đây là bước rất quan trọng trong quy trình làm SEO hiệu quả, nên bạn cần làm bộ từ khóa của mình càng chi tiết và rõ ràng thì việc bạn tiếp cận đến tệp khách hàng rộng hơn càng lớn.