SEO offpage là thuật ngữ mô tả việc xây dựng liên kết (link building) từ các hệ thống website khác trỏ về website mình. SEO offpage được thực hiện khi bạn đã hoàn thành khá tốt công việc trong SEO onpage.

SEO Offpage cũng là một phần rất quan trọng trong quá trình làm SEO của chúng ta nhưng phần nào trong nó quan trọng nhất. Chúng ta sẽ tìm hiểu xem phần nào quan trọng hơn nhé!

seo offpage rất quan trọng

SEO OFFPAGE QUAN TRỌNG NHẤT PHẦN NÀO?

1. Xây dụng backlink

Việcx xây dựng liên kết (Link building) là rất quan trọng và đặc biệt là việc xây dựng backlink chất lượng cao, bởi lẽ không có backlink thì chẳng ai biết tới website chúng ta.

2. Lượng truy cập vào website

Đúng rồi, vì website bạn phải có người ghé thăm, phải có bạn bình loạn, phải thường xuyên trả lời để tăng thêm lượng truy cập mỗi ngày.

Trong những yếu tố tối ưu trên trang (SEO on-page), nội dung của mỗi trang hiển nhiên là quan trọng nhất. Google đặc biệt thích các trang có nội dung phong phú, chất lượng.