Site map là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng khi đánh giá onpage của một website website. Google sẽ chắc chắn không thích đến một nơi mà không biết nơi đó đi thế nào, và nó có những gì.
Tuy nhiên việc  việc site map ảnh hưởng thế nào đến thứ hạng từ khóa  thì đến nay chưa có tài liệu hay số liệu nào thống kê cụ thể. Nhưng nó giúp trang web của bạn giải quyết vấn đề các liên kết trên website không được lập chỉ mục, sitemap chính là giải pháp để bạn giúp Search Engine biết về sự tồn tại của những liên kết đó và lập chỉ mục một cách chính xác.

Xem thêm Site map là gì

Site map đặc biệt hữu ích cho những website mới. Do những website mới tạo có rất ít nội dung, đồng nghĩa với việc cũng có ít link nội bộ tới các bài viết riêng lẻ trong website. Cho nên những con bọ thu thập dữ liệu của bộ máy tìm kiếm sẽ khó trong việc tìm kiếm và index những bài viết trên website của bạn.