Kết quả hình ảnh cho thẻ canonical là gì Thẻ Canonical là 1 cách để truyền giá trị của 1 trang cho 1 trang khác mà không phải sử dụng Redirect 301. Canonical được sử dụng trong trường hợp một trang web có thể được truy cập bằng nhiều URL khác nhau. Do Google coi mỗi URL là 1 trang độc lập nên nó chỉ Index 1 URL

Thông thường, hai hay nhiều bản sao của cùng một nội dung chính xác suất hiện trên trang web của bạn dưới các URL khác nhau. Ví dụ, các URL dưới đây có thể tham khảo cho một trang chủ:

canonical-tag-robots-1

Canonical Tag la gi

_http://www.example.com/

_http://www.example.com/default.asp

_http://www.example.com

_http://example.com/default.asp

_http://Example.com/default.asp

Ví dụ về rel=”canonical” cho _http://example.com/default.asp URL

Trong ví dụ trên rel=”canonical” gợi ý cho các Robot trang này là bản sao của _http://www.example.com, và nên xem xét các URL là trùng lặp.

trung-lap-noi-dung

Thẻ Canonical

Đối với các SE, những URL trên xuất hiện như 5 trang riêng biệt. Bởi vì nội dung trên mỗi trang web thì đồng nhất. Điều này rất có thể là nguyên nhân tụt giảm giá trị nội dung và thứ hạng tiềm năng của trang web đó.

Thẻ canonical giải quyết vấn đề này bằng cách gợi ý cho các robot tìm kiếm trang nào là phiên bản “uy tín” nổi bật nên được tính trong kết quả tìm kiếm.

Tóm lại: Thuộc tính rel=canonical là thuộc tính nằm trong HTML cho phép quản trị website có khả năng ngăn chặn trùng lặp nội dung thông qua việc xác định “canonical” hoặc “preferred”.