1. Accelerated Mobile Pages (AMP) rất quan trọng
2. Backlinks không còn được coi như “Hoàng Hậu”
3. Artificial Intelligence (AI) trí tuệ nhân tạo chuẩn bị được đưa vào bộ máy tìm kiếm
4. Các website được truy cập từ các thiết bị trong gia đình như IoT sẽ được ưu tiên
5. Các tín hiệu xã hội vẫn rất quan trọng trong việc xếp hạng
6. Nên sử dụng cấu trúc Schema.org
7. https sẽ được ưu tiên nhiều hơn
8. Google sẽ tự động hóa việc xử phạt các trang web theo thời gian thực
9. Hãy chắc chắn rằng website của bạn đã được tối ưu cho các thiết bị di động
10. Ưu tiên các bài viết từ 800-1000 chữ, hạn chế hiển thị sản phẩm, danh mục sản phẩm trên bộ máy tìm kiếm
11. Tối ưu hóa hình ảnh thì từ trước tới giờ vẫn quan trọng
12. Các tiêu đề gây được sự chú ý và có tỷ lệ click cao hơn thì sẽ có thứ hạng tốt hơn
13. Nên làm nội dung bằng Video để giữ chân khách hàng ở lại website lâu hơn
14. Nên tối ưu trải nghiệm người dùng trên website của bạn